Omgevingsvergunning aanvragen

Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Wilt u een bouwplan of ander ruimtelijk initiatief realiseren? U kunt dan via www.kampen.nl/vooroverleg ook een vooroverleg aanvragen. Wij begeleiden u dan bij de voorbereiding van uw vergunningaanvraag.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • (ver)bouwen
 • slopen
 • bomen kappen
 • een inrit of uitrit aanleggen
 • een monument herstellen, verbouwen of slopen
 • oprichten of veranderen van een bedrijf (milieu)
 • reclame aanbrengen
 • veranderen van een werk (geen bouwwerk)

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Aanvragen

Wilt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft? U kunt dan een vergunningscheck doen op het Omgevingsloket.

Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het daarom belangrijk om uw omgeving te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatieexterne-link-icoon.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Hoe lang gaat het duren?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. U vindt de kosten in de tarieventabel bij de legesverordening 2024externe-link-icoon. Medewerkers van de afdeling Fysieke leefomgeving kunnen u ook informeren over de kosten.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact

Heeft u vragen over een omgevingsvergunning? Of kunt u de vergunning niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie