Monument verbouwen

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw of het plaatsen van zonnepanelen. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recent geplaatste schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De uitgebreide procedure geldt voor rijksmonumenten. Of als de gemeente een natuurtoets doet. Voor alle andere wijzigingen geldt de gewone procedure.

Aanvragen

Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het daarom belangrijk om uw omgeving te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatieexterne-link-icoon.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:
  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te verbouwen/slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)
 • De monumentencommissie van de gemeente en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt uw aanvraag. 

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

 • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
 • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
 • in het omgevingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Hoe lang gaat het duren?

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Voor rijksmonumenten geldt de uitgebreide procedure van 6 maanden. Voor gemeentelijke monumenten wordt de reguliere procedure gevolgd. De tijdsduur voor de beslissing is 8 weken. De termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Medewerkers van de afdeling Fysieke leefomgeving kunnen u informeren over de kosten.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact

Voor vragen over de verbouwing of restauratie van monumenten kunt u terecht bij de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel Erfgoed. Dit kan via e-mail: erfgoed@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie