permits iconInrit aanleggen

Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wilt u de inrit verbreden of verplaatsen? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het daarom belangrijk om uw omgeving te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatie.

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • een tekening of foto met daarop de gewenste ligging van de inrit
  • een foto van de bestaande situatie

Voorwaarden

Wij kunnen de vergunning weigeren als: 

 • de weg minder bruikbaar wordt, bijvoorbeeld als er een openbare parkeerplaats vervalt
 • als het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht
 • de omgeving of het openbaar groen wordt aangetast

U mag de inrit niet zelf aanleggen. Zodra de vergunning is verleend, neemt de gemeente contact met u op over de aanleg. De kosten van de aanleg of verplaatsing zijn voor u.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een inrit kost € 77,00. De kosten voor het aanleggen van de inrit betaalt u zelf.

(tarief 2024)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over een aanvraag voor een inrit? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving