Gebouw of woning slopen

Als u gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig of u moet u een sloopmelding doen. U vraagt een vergunning aan of doet een melding via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Voor sloopwerkzaamheden aan een monument of bouwwerk binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht of met de aanduiding 'karakteristiek' in het omgevingsplan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen.

Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen. Bij beschermde diersoorten gaat het bijvoorbeeld om vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

Aanvragen

Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het daarom belangrijk om uw omgeving te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatieexterne-link-icoon.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan en doet u sloopmelding:

  • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen en eventueel een sloopmelding doen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? U kunt de vergunning voor bouwen tegelijk aanvragen met de vergunning voor slopen.

Laat uw aansluitingen verwijderen voor u met slopen begint. Dit voorkomt gevaarlijke situaties voor u en uw omgeving. In de gemeente Kampen kunt u hiervoor terecht bij netwerkbeheerder Enexisexterne-link-icoon. Verwijdering van de aansluiting is uw eigen verantwoordelijkheid.

Voorwaarden

U doet een sloopmelding als:

  • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • u asbest gaat verwijderen

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 6 maanden over uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Doe een sloopmelding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen een sloopmelding. Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk waarvoor u een vergunning aanvraagt. De medewerkers van de afdeling Fysieke leefomgeving kunnen u informeren over de kosten.

Contact

Heeft u vragen over slopen? Of kunt u de aanvraag of melding niet online doen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie