permits iconBomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

Beschrijving

Het kappen of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U heeft een vergunning nodig:

 • wanneer de boom een dwarsdoorsnede van de stam heeft van minimaal 25 centimeter (= gelijk aan een omtrek van 80 centimeter) op 1,3 meter hoogte. Bij meerdere stammen geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam;
 • bij houtopstand van één of meer bomen, hakhout, houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken of een beplanting van bosplantsoen.

U heeft geen vergunning nodig voor het kappen van een:

 • berk;
 • populier;
 • conifeer;
 • wilg.

Dit geldt alleen als deze bomen binnen de bebouwde kom staan, geen eigendom zijn van de gemeente en geen onderdeel zijn van een houtwal, lintbegroeiing, singelbeplanting, bosplantsoen of bomenrij.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Aanvragen

Om een kapvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
 • hoe groot de boom is
 • waar de boom staat (adres)
 • uw reden om te willen kappen
 • eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 • een situatietekening of foto

Voorwaarden

Uw aanvraag kan worden afgewezen als het kappen ten koste gaat van:

 • de natuurwaarde van houtopstand;
 • de landschappelijke waarde van de houtopstand;
 • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 • de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 • de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

 Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Hoe lang gaat het duren?

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen of singelbeplanting/houtwallen kost:

 • per boom €15,95
 • voor singelbeplanting/houtwal:
  • < 10.000 m2 € 0,13 per m2 met een minimum van € 64,50
  • > 10.000 m2: tot 10.000 m2 € 0,13, daarboven € 0,09 per m2

(tarieven 2023)

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier