Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een boom heeft u meestal een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Het kappen of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U heeft een vergunning nodig:

 • wanneer de boom een dwarsdoorsnede van de stam heeft van minimaal 25 centimeter (= een omtrek van 80 centimeter) op 1,3 meter hoogte. Bij meerdere stammen geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam;
 • bij houtopstand van één of meer bomen, hakhout, houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken of een beplanting van bosplantsoen.

U heeft geen vergunning nodig voor het kappen van een:

 • berk
 • populier
 • conifeer
 • wilg

Dit geldt alleen als deze bomen binnen de bebouwde kom staan, geen eigendom zijn van de gemeente en geen onderdeel zijn van een houtwal, lintbegroeiing, singelbeplanting, bosplantsoen of bomenrij.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Aanvragen

Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het daarom belangrijk om uw omgeving te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatieexterne-link-icoon.

Zo vraagt u een vergunning aan voor kappen::

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • u geeft o.a. door: 
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje) 
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres) 
  • uw reden om te willen kappen 
  • eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom 
  • een situatietekening of foto

Voorwaarden

Uw aanvraag kan worden afgewezen als het kappen ten koste gaat van:

 • de natuurwaarde van houtopstand;
 • de landschappelijke waarde van de houtopstand;
 • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 • de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 • de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

 Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Hoe lang gaat het duren?

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen of singelbeplanting/houtwallen kost:

 • per boom € 17,55
 • voor singelbeplanting/houtwal:
  • < 10.000 m2 € 0,13 per m2 met een minimum van € 70,95
  • > 10.000 m2: tot 10.000 m2 € 0,13, daarboven € 1,00 per m2

(tarieven 2024)

Bezwaar

U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact

Heeft u vragen over het aanvragen van een omgevingsvergunning voor kappen? Of kunt u de vergunning niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie