build-reside iconVooroverleg ruimtelijk initiatief

In een vooroverleg bespreekt u uw plannen met de gemeente. Daarmee vergroot u de kans dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

Beschrijving

Wilt u een bouwplan of ander ruimtelijk initiatief realiseren? Vaak heeft u dan een vergunning nodig. Soms past een plan niet binnen de regels van het bestemmingsplan. U kunt een vooroverleg aanvragen. Wij kunnen dan inschatten of uw initiatief kansrijk is. Samen met u bekijken wij eventuele knelpunten, welke onderzoeken nodig zijn en hoe u de omgeving betrekt.

U krijgt een vaste contactpersoon die u begeleidt. Na het vooroverleg weet u of uw initiatief kansrijk is. U bent dan goed voorbereid voor het aanvragen van de vergunning. De kans dat uw vergunning wordt verleend is daardoor groter.

Aanvragen

Kijk eerst of uw initiatief binnen het bestemmingsplan past. Dit doet u via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.omgevingsloket.nl kunt u met de vergunningcheck controleren of u een vergunning nodig heeft.

Een vooroverleg vraagt u aan met het aanvraagformulier vooroverleg ruimtelijk initiatief.

Bij de aanvraag voor het vooroverleg moet u informatie over uw initiatief aanleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • een beschrijving van uw plan
  • tekeningen van de huidige en nieuwe situatie
  • het betrekken van de omgeving (participatie)

Het is belangrijk dat u alle gevraagde informatie aanlevert. U heeft dan sneller duidelijkheid over uw aanvraag. Ontbreekt informatie om uw aanvraag te kunnen behandelen, dan nemen wij contact met u op.

Voorwaarden

Na het vooroverleg ontvangt u van ons een advies. Hieruit blijkt hoe kansrijk uw initiatief is. Dit is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken.

Hoe lang gaat het duren?

Binnen 6 weken proberen wij u te laten weten hoe kansrijk uw initiatief is. Bij een complex initiatief kan vervolgoverleg nodig zijn. De doorlooptijd is dan misschien langer.

Kosten

Een vooroverleg voor een ruimtelijk initiatief kost € 270,50. Is het initiatief in strijd met het bestemmingsplan (buitenplanse afwijking of wijziging, uitwerking of herziening van het bestemmingsplan)? Het tarief wordt dan verhoogd met € 270,50. (tarieven 2023)

Contact

Heeft u vragen over het vooroverleg voor een ruimtelijk initiatief? Neem dan contact op de afdeling Fysieke leefomgeving via telefoonnummer 14 038 of stuur een e-mail naar vooroverleg@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen