Vooroverleg ruimtelijk initiatief

In een vooroverleg bespreekt u uw plannen met de gemeente. Daarmee vergroot u de kans dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

Beschrijving

Wilt u een bouwplan of ander ruimtelijk initiatief realiseren? Vaak heeft u dan een vergunning nodig. Soms past een plan niet binnen de regels van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). U kunt een vooroverleg aanvragen. Wij kunnen dan inschatten of uw initiatief kansrijk is. Samen met u bekijken wij eventuele knelpunten, welke onderzoeken nodig zijn en hoe u de omgeving betrekt.

U krijgt een vaste contactpersoon die u begeleidt. Na het vooroverleg weet u of uw initiatief kansrijk is. U bent dan goed voorbereid voor het aanvragen van de vergunning. De kans dat uw vergunning wordt verleend is daardoor groter.

Aanvragen

Kijk eerst of uw initiatief binnen het  omgevingsplan past. Dit doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Hier kunt u ook met de vergunningcheck controleren of u een vergunning nodig heeft.

Een vooroverleg vraagt u aan met het aanvraagformulier vooroverleg ruimtelijk initiatiefexterne-link-icoon.

Bij de aanvraag voor het vooroverleg moet u informatie over uw initiatief aanleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • een beschrijving van uw plan
  • tekeningen van de huidige en nieuwe situatie
  • het betrekken van de omgeving (participatie). Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Daarom is het belangrijk om uw omgeving hierbij te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Onze handleiding participatie kan u helpen om dit goed te organiseren. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatieexterne-link-icoon

Het is belangrijk dat u alle gevraagde informatie aanlevert. U heeft dan sneller duidelijkheid over uw aanvraag. Ontbreekt informatie om uw aanvraag te kunnen behandelen, dan nemen wij contact met u op.

Voorwaarden

Na het vooroverleg ontvangt u van ons een advies. Hieruit blijkt hoe kansrijk uw initiatief is. Dit is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken.

Hoe lang gaat het duren?

Binnen 6 weken proberen wij u te laten weten hoe kansrijk uw initiatief is. Bij een complex initiatief kan vervolgoverleg nodig zijn. De doorlooptijd is dan misschien langer.

Kosten

Een vooroverleg voor een ruimtelijk initiatief kost: 

  • € 300 voor een eenvoudig initiatief
  • € 500 voor een meervoudig initiatief
  • € 700 voor een complex initiatief
  • € 1.400 voor een initiatief voor een milieubelastende activiteit.

(tarieven 2024)

Contact

Heeft u vragen over het vooroverleg voor een ruimtelijk initiatief? Neem dan contact op de afdeling Fysieke leefomgeving via telefoonnummer 14 038 of stuur een e-mail naar vooroverleg@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie