Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (technische eisen)

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen voor de bouwtechnische activiteit. Zo kan de gemeente controleren of uw bouwwerk technisch goed genoeg is.

Wilt u een bouwplan of ander ruimtelijk initiatief realiseren? U kunt dan via www.kampen.nl/vooroverleg ook een vooroverleg aanvragen. Wij begeleiden u dan bij de voorbereiding van uw vergunningaanvraag.

Let op

Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels. 

Beschrijving

Als u iets bouwt of verbouwt, moet dat technisch goed genoeg zijn. Daarom moet u een vergunning aanvragen of een melding doen als u iets gaat bouwen of verbouwen.

Wat u bouwt of verbouwt heet een bouwwerk. U heeft een omgevingsvergunning nodig als uw bouwwerk bijvoorbeeld:

 • hoger is dan 5 meter, of
 • een balkon of dakterras heeft of
 • ondergronds wordt gebouwd of
 • aan een monument vast zit

Bij kleinere bouwwerken of verbouwingen, zoals een garage, schuur of woonboot moet u een melding doen. Als u een melding indient, moet u ook een borgingsplan laten opstellen door een erkende kwaliteitsborger. Dit staat in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De gemeente toetst bouwwerken met een laag risico (gevolgklasse 1) niet meer op bouwtechnische eisen. Alle informatie over de Wet kwaliteitsborging,  welke bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen en het opstellen van een borgingsplan vindt u op www.kampen.nl/wet-kwaliteitsborgingexterne-link-icoon.

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO.nl)externe-link-icoon staat wanneer u precies een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt ook de vergunningcheck op het Omgevingsloketexterne-link-icoon doen.

Hou er rekening mee dat u misschien ook andere vergunningen nodig heeft als u gaat bouwen, zoals een omgevingsvergunning voor het ruimtelijk deel (omgevingseisen).

Aanvragen

Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het daarom belangrijk om uw omgeving te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatieexterne-link-icoon.

Op de volgende manier doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon
 • Log in met:
  • DigiD (voor uzelf)
  • eHerkenning (voor een bedrijf)
 • Doe de vergunningcheck. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.
 • U kunt de aanvraag of melding dan meteen doen
 • U levert alle benodigde documenten aan.

Wilt u een mondelinge toelichting geven op uw aanvraag? U kunt dit op uw aanvraag aangeven. Voor informatie over het geven van een mondelinge toelichting en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente.

Voorwaarden

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen wordt getoetst aan de gemeentelijke welstandseisenexterne-link-icoon.

Welke technische eisen voor uw bouwwerk precies gelden, hangt af van het soort bouwwerk. Zo gelden voor een appartementencomplex andere eisen dan voor een sporthal.

De gemeente controleert uw bouwwerk bijvoorbeeld op:

 • veiligheid (het bouwwerk is stevig genoeg en brandveilig)
 • gezondheid (er is bijvoorbeeld genoeg verse lucht of niet te veel geluid)
 • duurzaamheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld energiezuinig genoeg)
 • toegankelijkheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking)

U houdt zich aan de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Hoe lang gaat het duren?

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u gaat bouwen.

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U mag pas met bouwen beginnen als de vergunning is verleend.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. De medewerkers van de afdeling Fysieke leefomgeving kunnen u informeren over de kosten.

Bezwaar

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bent u het niet eens over onze beslissing voor een vergunning, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met onze beslissing over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is uw vergunning definitief. 

Contact

Heeft u vragen over een aanvraag omgevingsvergunning of melding voor het bouwen (technische deel)? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie