Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • bouwen
 • slopen
 • bomen kappen
 • een inrit of uitrit aanleggen
 • een monument herstellen, verbouwen of slopen
 • reclame aanbrengen
 • brandveilig gebruik gebouwen

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

Wilt u één of meerdere van onderstaande activiteiten uitvoeren? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen:

 • (ver)bouwen
 • slopen
 • kappen
 • aanleggen van een oprit/uitweg
 • aanbrengen van reclame
 • oprichten of veranderen van een bedrijf (milieu)
 • in gebruik nemen van een gebouw (brandveiligheid)
 • veranderen van een monument
 • uitvoeren van een werk (geen bouwwerk)

 Wilt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft? U kunt dan een vergunningscheck doen op het Omgevingsloket online.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit(en) waarvoor u een vergunning aanvraagt. De medewerkers van de afdeling Fysieke leefomgeving kunnen u informeren over de kosten.