College

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon, na advies van de Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel. De gemeenteraad doet hiervoor een aanbeveling. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De gemeentesecretaris (algemeen directeur) is adviseur van het college.

Afspraak burgemeester of wethouder

Voor het maken van een afspraak met de burgemeester of een wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 038. Heeft u een inhoudelijke vraag? Dan wordt u als het nodig is in eerste instantie in contact gebracht met een medewerker.

Uitnodiging burgemeester, wethouder of college

Wilt u de burgemeester, een wethouder of het college uitnodigen voor een evenement of activiteit? Dat kan via bestuurssecretariaat@kampen.nl. Wij vragen u vriendelijk uw uitnodiging minimaal vier weken van te voren te sturen. Hoe eerder u het verzoek stuurt, hoe groter de kans dat een collegelid aanwezig kan zijn.

Burgemeester

Gemeentesecretaris