Lid van: ChristenUnie

Portefeuille

 • Gezondheid
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Sociale basis
 • Vastgoed/grondbedrijf
 • Wonen

Dorpen en wijken

 • Brunnepe
 • IJsselmuiden
 • Reeve

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • lid algemeen bestuur GGD IJsselland
 • lid algemeen bestuur Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
 • lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • geen nevenfuncties

Terugkeergarantie (politiek verlof)

Terugkeergarantie naar vorige werkgever: Provincie Overijssel