Lid van: Kampen Sociaal

Portefeuille

 • Armoede en schulden
 • Diversiteit en inclusie
 • Evenementen
 • Kunst en cultuur
 • Mobiliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid
 • Monumenten en archeologie
 • Toezicht en handhaving
 • Werk en  inkomen

Dorpen en wijken

 • Flevowijk / Cellesbroek / Middenwetering
 • De Maten
 • Zalk
 • Zuid Bovenbroek

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJsselland
 • lid algemeen bestuur Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
 • lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • geen nevenfuncties

Terugkeergarantie (politiek verlof)

Terugkeergarantie naar vorige werkgever: nee