Lid van: GroenLinks

Portefeuille

 • Beheer openbare ruimte
 • Energietransitie
 • Milieu, natuur en groen
 • Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Warmte
 • Water
 • Verduurzaming vastgoed
 • Vergunningen
 • Wijkgericht werken en inwonerbetrokkenheid

Dorpen en wijken

 • Greente
 • Hagenbroek
 • Hanzewijk
 • 's-Heerenbroek
 • Mastenbroek
 • Stationskwartier

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie West Overijssel
 • Lid Bestuurlijk platform Regionale Energie Strategie West Overijssel
 • Lid bestuur Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Voorzitter Taakgroep IJssel VNR
 • Lid AVA Vitens
 • Lid AVA nv ROVA Holding

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • geen nevenfuncties

Terugkeergarantie (politiek verlof)

Terugkeergarantie naar vorige werkgever: nee