Lid van: CDA

Portefeuille

 • Agrarische economie
 • Binnenstad
 • Citymarketing
 • Economie
 • Havens
 • Sport
 • Toerisme en vrijetijdseconomie

Dorpen en wijken

 • Binnenstad
 • Kampereiland / Mandjeswaard
 • Koekoek
 • De Melm / Polder Dronten

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten
 • Lid AVA Wadinko NV
 • Lid Algemene vergadering Port of Zwolle coöperatie U.A. 

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • Vrijwilliger hoogwaterbrigade waterschap Drents Overijsselse Delta (bezoldigd, geen inkomsten 2023)

Terugkeergarantie (politiek verlof)

Terugkeergarantie naar vorige werkgever: Rijkswaterstaat