Portefeuille

 • Communicatie
 • Coördinatie lobby
 • Intergemeentelijke samenwerking / regio Zwolle
 • Internationale betrekkingen
 • Ondermijning en integriteit
 • Openbare orde en veiligheid

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
 • voorzitter en lid dagelijks bestuur Burgerij van Grafhorst
 • vicevoorzitter bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
 • lid Tijdelijke Adviescommissie Asiel en Migratie (VNG)

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 • lid bestuur BPD Cultuurfonds 
 • lid Werkveld Advies Commissie (WAC) Thorbecke Academie,  opleiding bestuurskunde - overheidsmanagement

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen