Subsidie vergunningkosten bij duurzaam verbouwen

Voor een verbouwing heeft u soms een vergunning nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning betaalt u kosten aan de gemeente. We noemen dit leges. Neemt u duurzame of energiebesparende maatregelen voor uw woning of bijgebouw? U kunt de kosten voor dat deel van de vergunning dan terugkrijgen.

Beschrijving

De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat inwoners hun woning en bijgebouwen duurzamer maken. Dat bespaart veel energie. Daarom kunt u voor verschillende maatregelen subsidie krijgen. Heeft u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig, dan kunt u ook voor de kosten van de vergunning een subsidie krijgen.

Voor de leges van de volgende maatregelen kunt u subsidie aanvragen:

 • zonnepanelen en zonneboilers
 • luchtwarmtepomp
 • warmte en koude opslag (wko-systeem)
 • warmteterugwinning uit ventilatielucht of douchewater (wtw-systeem)
 • muurisolatie (minimale isolatiewaarde 3,5 m2K/W)
 • vloerisolatie (minimale isolatiewaarde 3,5 m2K/W)
 • dakisolatie (minimale isolatiewaarde 4,5 m2K/W)
 • isolerend glas (maximale U-waarde 1,2 W/m2K)
 • groen dak of groene gevel
 • verwijderen van asbest
 • vervangen van een hoog temperatuur verwarmingssysteem door een laag temperatuur verwarmingssysteem (bijvoorbeeld vloerverwarming, wandverwarming, infraroodsysteem)
 • ondergronds opvangsysteem voor regenwater
 • opslagsystemen voor duurzaam opgewekte energie
 • constructieve en bouwkundige aanpassingen om duurzame maatregelen mogelijk te maken
 • andere duurzame of energiebesparende maatregelen (na beoordeling door de gemeente)

De maximale subsidie per aanvraag is € 1.000. Voor de subsidieregeling groene leges is in 2024 € 50.000 beschikbaar.

Aanvragen

Om deze subsidie aan te vragen moeten de maatregelen klaar zijn. Ook moeten de kosten voor de maatregelen en de vergunning zijn betaald. U kunt tot uiterlijk 3 maanden nadat de maatregelen klaar zijn subsidie aanvragen.

Bijlagen

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig:

 • rekening van de duurzame of energiebesparende maatregelen
 • rekening van de totale bouwkosten
 • betaalbewijs van de duurzame of energiebesparende maatregelen
 • betaalbewijs van de totale bouwkosten
 • betaalbewijs van de leges voor de totale bouwkosten

De gemeente kan als het nodig is aanvullende informatie opvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om subsidie te ontvangen zijn:

 • Subsidie voor groene leges is alleen beschikbaar voor particuliere woningen en bijgebouwen.
 • Subsidie is niet beschikbaar voor panden van bedrijven of maatschappelijke organisaties.
 • U kunt alleen subsidie krijgen voor de leges van duurzame of energiebesparende maatregelen. Dit kan daardoor ook een deel van de totale leges zijn.
 • Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.
 • De subsidieregeling geldt voor vergunningen die vanaf 1 januari 2024 zijn aangevraagd.
 • U kunt subsidie krijgen totdat het subsidieplafond is bereikt.

De volledige voorwaarden staan in de Subsidieregeling teruggave leges bij duurzaam verbouwen woningen (groene leges). Hierin staan ook de specifieke eisen voor duurzaamheidsmaatregelen waarvoor u leges kunt terugkrijgen.

Hoe lang gaat het duren?

Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing. Deze termijn kan 1 keer met maximaal 4 weken worden verlengd.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie voor leges bij het duurzaam verbouwen van woningen? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of via e-mail: duurzaam@kampen.nl.