Subsidies cultuurhistorie

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Beschrijving

Er zijn 2 soorten monumenten. Dit zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als u eigenaar bent van een rijksmonument dan kan de rijksoverheid mogelijk voor financiële ondersteuning zorgen.

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument dan kan de gemeente mogelijk voor financiële ondersteuning zorgen. Sommige subsidies kunt u ook aanvragen voor historische gebouwen die geen monument zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleine elementen en rieten daken van historisch waardevolle gebouwen.

Aanvragen

De gemeente biedt financiële ondersteuning voor 5 activiteiten.

Restaureren van gemeentelijke monumenten

Als eigenaar van een gemeentelijk monument bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente Kampen biedt subsidie voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden die het normale onderhoud overstijgen. De restauratiesubsidie is 30% van de kosten met een maximum van € 25.000. Voor stichtingen, kerken, molens en gemalen is het percentage 40% van de kosten met een maximum van € 25.000.

Restaureren van winkelpuien

Subsidie voor winkelpuien is alleen mogelijk binnen het beschermd stadsgezicht. Het gaat om het aanbrengen van doorzichtige rolluiken in plaats van gesloten rolluiken of het aanbrengen van pantserglas. De subsidie is maximaal € 2.000. Verder zijn er mogelijkheden als u een winkelpui op een cultuurhistorisch verantwoorde manier wilt restaureren of wijzigen. De subsidie is 50% van de kosten met een maximum van € 10.000.

Restaureren van muurreclames

In de binnenstad van Kampen bevinden zich veel muurreclames van voor 1930. De subsidie voor restauratie is 80% van de kosten met een maximum van €5.000. De subsidie voor het onderhouden van muurreclames is 50% van de kosten met een maximum van € 1.000.

Herstel van rieten daken

Bij herstel van rieten daken gaat het om cultuurhistorisch waardevolle rieten daken. Als uw gebouw op de gemeentelijke lijst met rieten daken staat, kunt u subsidie aanvragen. De subsidie is 20% van de kosten tot een maximum van € 10.000.

Herstel van kleine waardevolle elementen

Veel historische gebouwen bevatten nog kleine waardevolle elementen. Bijvoorbeeld ornamenten, gevelstenen, kroonlijsten en roeden. Het gaat daarbij niet alleen om monumenten, De gemeente stimuleert het behoud van deze cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. Voor het restaureren van gevelstenen en ornamenten geldt een subsidie van 70% van de kosten met een maximum van €1.500. Voor overige werkzaamheden is de subsidie 40% van de goedgekeurde kosten met een maximum van € 1.000.

Subsidie stedelijke vernieuwing aanvragen

Deze subsidies zijn onderdeel van de subsidie stedelijke vernieuwing. U kunt tussen 1 januari en 1 april online subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • U mag pas met de werkzaamheden beginnen nadat een schriftelijk besluit op uw aanvraag is genomen.
  • De start van de werkzaamheden moet u schriftelijk aan ons melden met het Meldformulier start werkzaamheden (subsidie stedelijke vernieuwing).
  • Zijn de werkzaamheden afgerond, dan moet u dit melden met het Meldformulier einde werkzaamheden (subsidie stedelijke vernieuwing).
  • U kunt voor het uitvoeren van de werkzaamheden ook een monumentenvergunning of andere vergunning nodig hebben.

De volledige voorwaarden staan in de Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampenexterne-link-icoon.

Hoe lang gaat het duren?

U kunt tussen 1 januari en 1 april subsidie aanvragen. U krijgt voor 1 juli bericht over de toekenning van de subsidie.

Contact

Meer informatie over de financieringsmogelijkheden bij rijksmonumenten vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nlexterne-link-icoon. U kunt daar ook een financieringscheck doen.

Wilt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor gemeentelijke monumenten? Of kunt u de subsidies voor cultuurhistorie niet online aanvragen? Neem dat contact met ons op. Dit kan via erfgoed@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie