Bestemmingsplan wijzigen

Heeft u een bouwplan dat niet in het bestemmingsplan past? Dan zijn er soms mogelijkheden om medewerking te verlenen aan het bouwplan. Hiervoor worden aparte procedures gevoerd, waarbij alle belangen worden afgewogen.

Wilt u weten hoe de gemeente tegenover uw bouwplan staat? Dien dan een principeverzoek in. U hoeft hierbij niet gelijk gedetailleerde informatie aan te leveren. Aan de hand van uw principeverzoek krijgt u een principe-uitspraak. Deze principe-uitspraak maakt duidelijk hoe de gemeente tegen uw bouwplan aankijkt.

Staat de gemeente positief tegenover uw plan dan zijn er twee mogelijkheden voor een aanpassing van het bestemmingsplan. U kunt direct een omgevingsvergunning aanvragen of u kunt een aanvraag doen om het bestemmingsplan aan te passen. U moet in de meeste gevallen bij deze aanvraag een ruimtelijke onderbouwing aanleveren. Ook moet u onderzoeksrapporten aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan een bodemonderzoek en een geluidsonderzoek. Wilt u advies over de te volgen procedure? Neem dan contact op met de gemeente.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.