Bestemmingsplan wijzigen

Heeft u een bouwplan dat niet in het bestemmingsplan past? Dan zijn er soms mogelijkheden om medewerking te verlenen aan het bouwplan. Hiervoor worden aparte procedures gevoerd, waarbij alle belangen worden afgewogen.

Wilt u weten hoe de gemeente tegenover uw bouwplan staat? Dien dan een principeverzoek in. U hoeft hierbij niet gelijk gedetailleerde informatie aan te leveren. Aan de hand van uw principeverzoek krijgt u een principe-uitspraak. Deze principe-uitspraak maakt duidelijk hoe de gemeente tegen uw bouwplan aankijkt.

Staat de gemeente positief tegenover uw plan dan zijn er twee mogelijkheden voor een aanpassing van het bestemmingsplan. U kunt direct een omgevingsvergunning aanvragen of u kunt een aanvraag doen om het bestemmingsplan aan te passen. U moet in de meeste gevallen bij deze aanvraag een ruimtelijke onderbouwing aanleveren. Ook moet u onderzoeksrapporten aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan een bodemonderzoek en een geluidsonderzoek. Wilt u advies over de te volgen procedure? Neem dan contact op met de gemeente.