Zorgaanbieders

Heeft u ondersteuning nodig en bent u op zoek naar een zorgaanbieder? Kijk dan in de lijsten met zorgaanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft.

U kunt ook zelf ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb). De mogelijkheid om te kiezen voor een pgb en de regels die daarvoor gelden, worden besproken in een gesprek met u.