Inkoop zorg

De gemeente Kampen heeft samen met zorgaanbieders, ketenpartners en vertegenwoordigers van inwoners overeenkomsten opgesteld voor het inkopen van zorg. Hierbij zijn samen het aanbod en de prijs bepaald. De afgesloten overeenkomsten worden regelmatig geëvalueerd en aangepast als dat nodig is. Ook zorgaanbieders die nog niet deelnemen hebben de mogelijkheid om deze overeenkomsten te ondertekenen. Het gaat om de basisovereenkomst en de deelovereenkomst.

Aanmelden nieuwe aanbieders

Wilt u zich aanmelden als nieuwe gecontracteerde zorgaanbieder ZIN, dan kunt u contact opnemen met Denise van Schagen voor de eerste informatie. Zij is te bereiken via inkoopkk@kampen.nl.

Veelgestelde vragen over inkoop en contractmanagement

Hoe kom ik als zorgaanbieder aan een raamovereenkomst?

Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het altijd mogelijk als zorgaanbieder een overeenkomst met de gemeente Kampen te sluiten. Meer informatie vindt u op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met contractbeheerder Denise van Schagen, telefoonnummer 14038, e-mail: inkoopkk@kampen.nl.

Waar kan ik de gecontracteerde zorgaanbieders vinden?

De lijsten met gecontracteerde zorgaanbieders staan op de pagina www.kampen.nl/zorgaanbieders. Daar vindt u de gecontracteerde zorgaanbieders voor Wmo en jeugdhulp.

Hoe wordt de indicatie / toewijzing aan zorgaanbieders verstrekt?

De gemeente en zorgaanbieders wisselen gegevens over zorgtrajecten uit via de informatiestandaard Wmo (iWmo). De indicatie / toewijzing ontvangt de zorgaanbieder via een iWmo-bericht.

Hoe kan een nieuwe inwoner zich bij ons als zorgaanbieder aanmelden?

Een nieuwe inwoner kan zich met een hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan in gesprek met de inwoner en kijkt welke hulp nodig is.

Biedt de gemeente ondersteuning en kiest de inwoner uw organisatie, dan ontvangt u een zorgtoewijzing. De inwoner moet zich dus zelf melden bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de balie Inkomen en zorg, telefoonnummer 14 038, e-mailadres: meedoen@kampen.nl.

Hoe krijg ik nieuwe klanten?

Inwoners die in aanmerking komen voor ondersteuning, kunnen zelf een gecontracteerde zorgaanbieder kiezen. Als aanbieder kunt u in een etalageformulier aangeven welk aanbod u heeft. Daarnaast kunt u zich als aanbieder ook zelf profileren bij inwoners.

Mogen er tussentijds nieuwe zorgaanbieders als hoofdaannemer toetreden?

In de gemeente Kampen kunnen zorgaanbieders tussentijds toetreden als zij voldoen aan de contractuele eisen. Meer informatie vindt u op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met Marlies Leunissen, telefoonnummer 14 038, e-mail: inkoopkk@kampen.nl.

Waar kan ik terecht met vragen over facturatie, financiële rapportages en declaraties?

Voor meer informatie over het declaratieproces kunt u een e-mail sturen aan inkoopkk@kampen.nl. U ontvangt dan een handleiding voor het declaratieproces. Wilt u liever telefonisch contact? Neem dan contact op met Annet van Keulen, telefoonnummer 14 038, e-mail: bomo-ic@kampen.nl.

Waar vind ik informatie over het berichtenverkeer?

Naast de informatie op deze pagina kunt u op de volgende websites terecht:

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Annet van Keulen, telefoonnummer 14 038, e-mailadres: bomo-ic@kampen.nl.

Meer informatie

Social Return On Investment (SROI)

Via www.daarwerkenweaan.nl/thema/social-return-in-wmo-zorgcontracten/ vindt u meer informatie voor uw SROI verplichting. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de SROI-adviseurs. Contactgegevens vindt u op www.daarwerkenweaan.nl/themas/.

Inkoop Wmo

Voor informatie over de inkoop Wmo kunnen zorgaanbieders contact opnemen met Denise van Schagen via inkoopkk@kampen.nl via 14 038.

Inkoop jeugdzorg

Voor informatie over de inkoop van jeugdzorg kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland via l.dijkslag@bvoijsselland.nl.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier