Inkoop zorg

De gemeente Kampen heeft samen met zorgaanbieders, ketenpartners en vertegenwoordigers van inwoners overeenkomsten opgesteld voor het inkopen van zorg. Hierbij zijn samen het aanbod en de prijs bepaald. De afgesloten overeenkomsten worden regelmatig geëvalueerd en aangepast als dat nodig is. Ook zorgaanbieders die nog niet deelnemen hebben de mogelijkheid om deze overeenkomsten te ondertekenen. Het gaat om de basisovereenkomst en de deelovereenkomst.

Aanmelden nieuwe aanbieders

Wilt u zich aanmelden als nieuwe gecontracteerde zorgaanbieder voor zorg in natura (ZIN), dan kunt u contact met ons opnemen via inkoopkk@kampen.nl.

Veelgestelde vragen over inkoop en contractmanagement

Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het altijd mogelijk als zorgaanbieder een overeenkomst met de gemeente Kampen te sluiten. Meer informatie vindt u op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met contractbeheerder Denise van Schagen, telefoonnummer 14038, e-mail: inkoopkk@kampen.nl.

De lijsten met gecontracteerde zorgaanbieders staan op de pagina www.kampen.nl/zorgaanbieders. Daar vindt u de gecontracteerde zorgaanbieders voor Wmo en jeugdhulp.

De gemeente en zorgaanbieders wisselen gegevens over zorgtrajecten uit via de informatiestandaard Wmo (iWmo). De indicatie / toewijzing ontvangt de zorgaanbieder via een iWmo-bericht.

Een nieuwe inwoner kan zich met een hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan in gesprek met de inwoner en kijkt welke hulp nodig is.

Biedt de gemeente ondersteuning en kiest de inwoner uw organisatie, dan ontvangt u een zorgtoewijzing. De inwoner moet zich dus zelf melden bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de balie Inkomen en zorg, telefoonnummer 14 038, e-mailadres: meedoen@kampen.nl.

Inwoners die in aanmerking komen voor ondersteuning, kunnen zelf een gecontracteerde zorgaanbieder kiezen. Als aanbieder kunt u in een etalageformulier aangeven welk aanbod u heeft. Daarnaast kunt u zich als aanbieder ook zelf profileren bij inwoners.

In de gemeente Kampen kunnen zorgaanbieders tussentijds toetreden als zij voldoen aan de contractuele eisen. Meer informatie vindt u op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met Marlies Leunissen, telefoonnummer 14 038, e-mail: inkoopkk@kampen.nl.

Voor meer informatie over het declaratieproces kunt u een e-mail sturen aan inkoopkk@kampen.nl. U ontvangt dan een handleiding voor het declaratieproces. Wilt u liever telefonisch contact? Neem dan contact op met Annet van Keulen, telefoonnummer 14 038, e-mail: bomo-ic@kampen.nl.

Naast de informatie op deze pagina kunt u op de volgende websites terecht:

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Annet van Keulen, telefoonnummer 14 038, e-mailadres: bomo-ic@kampen.nl.

Meer informatie

Social Return On Investment (SROI)

Via www.wspregiozwolle.nl/social-return-on-investment-sroi/opdrachtnemer/externe-link-icoon vindt u meer informatie voor uw SROI verplichting. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de SROI-adviseurs. Contactgegevens vindt u op www.wspregiozwolle.nl/social-return-on-investment-sroi/contact/externe-link-icoon.

Inkoop Wmo

Voor informatie over de inkoop Wmo kunnen zorgaanbieders contact opnemen met  de contractbeheerder Sociaal Domein via inkoopkk@kampen.nl of 14 038.

Inkoop jeugdzorg

Voor informatie over de inkoop van jeugdzorg kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland via l.dijkslag@bvoijsselland.nl.