Toezicht Wmo en Jeugdwet

Inwoners kunnen zorg en ondersteuning krijgen via de gemeente. Vaak levert een zorgaanbieder de zorg die nodig is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. De gemeente houdt hier toezicht op, zodat de kwaliteit goed is en de regels worden gevolgd.

Het is belangrijk dat geld voor de zorg naar mensen gaat die het echt nodig hebben. Vermoedt u dat de kwaliteit van de zorg die u of iemand in uw omgeving ontvangt niet goed is? Of denkt u dat er misbruik van zorggeld wordt gemaakt? U kunt dit dan melden bij de toezichthouder Wmo en Jeugdwet van de gemeente.

Kwaliteitsproblemen of misbruik melden

U kunt uw vermoeden melden door een e-mail te sturen naar toezichtwmo@kampen.nl. U kunt ook bellen met 14 038 en vragen naar de toezichthouder Wmo en jeugd. Schrijft u liever een brief? Deze kunt u opsturen naar: Gemeente Kampen, t.a.v. Toezichthouder Wmo en jeugd, Antwoordnummer 68, 8260 VB  Kampen.

Vertrouwelijk

Wij gaan vertrouwelijk met uw informatie om. Ook zorgen wij dat u door uw melding niet zonder hulp of ondersteuning komt te zitten. Als u ons belt, dan kunt u de melding ook anoniem doen. Wij noteren dan geen gegevens van u.

Onderzoek

De toezichthouder Wmo en jeugd controleert of zorgaanbieders en inwoners zich aan de regels en afspraken houden. De toezichthouder doet daarnaast onderzoek op basis van meldingen. Stelt de toezichthouder vast dat de kwaliteit van de zorg niet goed is of dat er misbruik wordt gemaakt van zorggeld, dan neemt de gemeente maatregelen.

De gegevens van mensen die bij een onderzoek zijn betrokken zijn beschermd. Na uw melding krijgt u daarom geen informatie over het vervolg.

Samenwerking bij toezicht

Toezicht Wmo en melden calamiteiten

De toezichthouder van de gemeente werkt samen met andere organisaties. GGD IJsselland controleert de kwaliteit van de Wmo-zorg. Zij doet dit in opdracht van de gemeente. Het maakt daarbij niet uit of gebruik wordt gemaakt van een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin).

Zorgaanbieders moeten calamiteiten en geweldsincidenten binnen 2 werkdagen bij de GGD melden. Meer informatie over het melden van calamiteitenexterne-link-icoon staat op de website van GGD IJsselland.

Toezicht Jeugdwet

Het toezicht op de kwaliteit van jeugdhulp wordt gedaan door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook de gemeente heeft hierbij een controlerende rol.