informal-care iconSubsidie versterken sociale basis

Beschrijving

De gemeente Kampen wil de sociale basis voor inwoners verder versterken. Zo houden we mensen zo lang mogelijk in hun eigen kracht en voorkomen we dat specialistische zorg nodig is. Organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven Jeugd, Structurele ondersteuning en Samenwerken in de wijk.

De activiteiten moeten laagdrempelig zijn en ondersteuning bieden in de eigen buurt, wijk of stad. Het subsidiebudget voor deze regeling wordt jaarlijks vastgesteld.

Het subsidiebudget voor 2022 (juli tot en met december) is € 1,2 miljoen. Het subsidiebudget voor 2023 is € 2,4 miljoen.

 

Aanvragen

U kunt de subsidie versterken sociale basis online aanvragen of met een aanvraagformulier. Een online aanvraag is sneller bij ons binnen. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig.

Subsidieaanvragen voor 2022 en 2023 konden tot en met 31 maart 2022 worden ingediend.

Bijlagen

Voeg bij uw aanvraag:

  • een activiteitenplan
  • een begroting

In de subsidieregeling staat wat u in het activiteitenplan moet vermelden. Hierin staat ook welke documenten u na afloop moet verstrekken voordat de subsidie wordt vastgesteld. Deze informatie staat ook in de subsidiebeschikking die u ontvangt.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Kampen? Voeg dan ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de statuten van de organisatie, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van vorig jaar toe.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Alleen rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen.
  • Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen.
  • De beoordelingscommissie neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.
  • Voor subsidies tot en met € 10.000, tussen € 10.000 en € 50.000 en van meer dan € 50.000 gelden verschillende criteria. De beoordelingscriteria staan in de subsidieregeling genoemd.
  • Voor de subsidieregeling geldt een subsidieplafond. Als de te verlenen subsidies het subsidieplafond overstijgen, dan worden alle te verlenen subsidies met hetzelfde percentage verlaagd tot het subsidieplafond is bereikt.
  • Het college kan ervoor kiezen om de subsidie tot en met 2023 toe te kennen.

De volledige voorwaarden en de beoordelingscriteria staan in de Subsidieregeling versterken sociale basis en het Uitvoeringsplan versterken sociale basis.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Heeft u vragen over het aanvragen van de subsidie versterken sociale basis? Stuur dan een e-mail naar socialebasis@kampen.nl of neem contact op via telefoonnummer 14 038 (keuze 1).

Formulieren

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier