Subsidie versterken sociale basis

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale basis van inwoners versterken. Subsidie aanvragen voor 2024 was mogelijk tot en met 30 september 2023.

Beschrijving

De gemeente Kampen wil de sociale basis voor inwoners verder versterken. Zo houden we mensen zo lang mogelijk in hun eigen kracht en voorkomen we dat specialistische zorg nodig is. Organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven Jeugd, Structurele ondersteuning en Samenwerken in de wijk.

De activiteiten moeten laagdrempelig zijn en ondersteuning bieden in de eigen buurt, wijk of stad. Het subsidiebudget voor deze regeling wordt jaarlijks vastgesteld.

Aanvragen

Subsidieaanvragen voor 2024 konden van 1 juni tot en met 30 september 2023 worden ingediend.

Voorwaarden

De voorwaarden en de beoordelingscriteria voor de subsidie sociale basis staan in de Subsidieregeling versterken sociale basisexterne-link-icoon en het Uitvoeringsplan versterken sociale basisexterne-link-icoon.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie versterken sociale basis? Stuur dan een e-mail naar socialebasis@kampen.nl of neem contact op via telefoonnummer 14 038 (keuze 1).