informal-care iconSubsidie versterken sociale basis

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale basis van inwoners versterken. Subsidie aanvragen voor 2024 was mogelijk tot en met 30 september 2023.

Beschrijving

De gemeente Kampen wil de sociale basis voor inwoners verder versterken. Zo houden we mensen zo lang mogelijk in hun eigen kracht en voorkomen we dat specialistische zorg nodig is. Organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven Jeugd, Structurele ondersteuning en Samenwerken in de wijk.

De activiteiten moeten laagdrempelig zijn en ondersteuning bieden in de eigen buurt, wijk of stad. Het subsidiebudget voor deze regeling wordt jaarlijks vastgesteld.

Het subsidiebudget voor 2024 is ruim € 4 miljoen (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting voor 2024).

Aanvragen

U kunt de subsidie versterken sociale basis online aanvragen. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig.

Subsidieaanvragen voor 2024 konden van 1 juni tot en met 30 september 2023 worden ingediend. Het college neemt uiterlijk 31 december 2023 een besluit.

Bijlagen

Voeg bij uw aanvraag:

  • een activiteitenplan
  • een begroting

In de subsidieregeling staat wat u in het activiteitenplan en de begroting moet vermelden. Ook is er een format voor het activiteitenplan beschikbaar.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Kampen? Voeg dan ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de statuten van de organisatie, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van vorig jaar toe.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Rechtspersonen en maatschappen kunnen de subsidie aanvragen.
  • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
  • Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen.
  • Voor subsidies tot en met € 10.000 en boven de € 10.000 gelden verschillende eisen. De eisen staan in de subsidieregeling genoemd.
  • Voor de subsidieregeling geldt een subsidieplafond. Als de te verlenen subsidies het subsidieplafond overstijgen, dan wordt op basis van het aantal gescoorde punten de rangorde bepaald tot het subsidieplafond is bereikt.

De volledige voorwaarden en de beoordelingscriteria staan in de Subsidieregeling versterken sociale basis en het Uitvoeringsplan versterken sociale basis.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Heeft u vragen over de subsidie versterken sociale basis? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Stuur dan een e-mail naar socialebasis@kampen.nl of neem contact op via telefoonnummer 14 038 (keuze 1).

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen