Veelgestelde vragen over gemeentelijke belastingen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb).

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen via de post of digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid als u dit heeft ingesteld. U kunt dit instellen op mijnoverheid.nlexterne-link-icoon.

Verhuist u binnen de gemeente Kampen? U ontvangt dan geen nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing (vastrecht) en voor de rioolheffing. De oorspronkelijke aanslag geldt ook voor het nieuwe adres. De kosten voor het door u aangeboden afval betaalt u na afloop van het belastingjaar.

Verhuist u naar een andere gemeente? Als u vertrekt naar een andere gemeente of inwonend bent bij iemand, dan heeft u recht op een vermindering van de aanslag voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor de resterende maanden van het jaar. Dit geldt ook voor de hondenbelasting bij vertrek uit Kampen. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht.

De peildatum voor de onroerende zaakbelasting (OZB) is 1 januari. Degene die op 1 januari eigenaar is van een woning, krijgt de OZB voor het hele jaar in rekening gebracht. Verrekening van de OZB vindt plaats bij de notaris.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning vinden via de website www.wozwaardeloket.nlexterne-link-icoon. Dit digitale loket is openbaar en vrij te raadplegen. Let op: voor de belastingaangifte over 2022 heeft u de aanslag van 2022 nodig. Hierin staat de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021.

Moet u OZB betalen? In het taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw gebouw of grond komt. U kunt het taxatieverslag alleen aanvragen als u de eigenaar of gebruiker bent. Het taxatieverslag met de WOZ-waarde kunt u aanvragen via belasting.kampen.nlexterne-link-icoon. Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via wozinfo@kampen.nl of contact opnemen met de afdeling Administratie en ondersteuning via telefoonnummer 14038.

Bent u het niet eens met de aanslag? Neem dan telefonisch contact met ons op nadat u het taxatieverslag heeft opgevraagd. We nemen de aanslag dan samen met u door. U kunt ook direct formeel bezwaar maken. Een bezwaar indienen kan binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet bij de Heffingsambtenaar, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. U kunt ook via belasting.kampen.nlexterne-link-icoon uw bezwaar indienen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Zet in het bezwaarschrift uw naam, het aanslagnummer, de reden van bezwaar en uw handtekening.

Let op: bezwaar maken geeft u geen uitstel van betaling. U kunt hier in uw bezwaarschrift wel om vragen.

Het bedrag moet zijn betaald op de vervaldatum. Deze datum staat op de voorkant van de aanslag. Het bedrag van elke termijn moet op de vervaldatum van die termijn op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Let op: Betaal uw belastingaanslag op tijd. U ontvangt geen herinnering. Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een aanmaning. U betaalt dan ook aanmaningskosten.

Betaal bij voorkeur via automatische incasso. U weet dan zeker dat u op tijd betaalt. Hiervoor kunt u ons een doorlopende machtiging geven. Het bedrag wordt niet eerder afgeschreven dan de 25e van de maand en niet later dan de eerste week van de volgende maand. Meer informatie hierover vindt u op www.kampen.nl/incassoexterne-link-icoon.

Betaalt u al via automatische incasso? De momenten waarop de betalingen worden afgeschreven, staan dan op de voorkant van het aanslagbiljet. Lukt het ons niet om het bedrag van uw rekening af te schrijven? Dan stopt de incasso en moet u zelf zorgen dat u het bedrag op tijd betaalt.

Wilt u niet via automatische incasso betalen? U kunt het bedrag dan in twee termijnen betalen op bankrekeningnummer NL15BNGH0285136143. De BIC-code van de gemeente Kampen is BNGHNL2G. Vermeld bij uw betaling altijd het op de aanslag genoemde betalingskenmerk. Als op de voorkant van de aanslag een QR-code staat, dan kunt u deze code scannen met bijvoorbeeld uw telefoon. U wordt dan doorgestuurd naar de betaalmogelijkheid.

Heeft u de aanslag digitaal ontvangen in uw Berichtenbox via MijnOverheid? U kunt dan betalen via iDEAL.

Kunt u de rioolheffing en afvalstoffenheffing niet betalen? U komt misschien voor kwijtschelding in aanmerking. Of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, hangt af van uw financiële situatie.

Kwijtschelding vraagt u aan met het aanvraagformulier kwijtschelding. Dit formulier kunt u ophalen bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis of downloaden op www.kampen.nl/kwijtscheldingexterne-link-icoon. Het ingevulde en ondertekende formulier levert u samen met een kopie van de bewijsstukken in bij het Klant Contact Centrum. U kunt uw verzoek en bijlagen ook scannen en e-mailen naar kwijtschelding@kampen.nl.

Voor OZB en hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u op www.kampen.nl/kwijtscheldingexterne-link-icoon.