Onroerende zaakbelasting betalen

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Het taxatieverslag van uw woning kunt u opvragen via belasting.kampen.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via het e-mailadres wozinfo@kampen.nl.

Beschrijving

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een (bedrijfs)pand en/of u bent huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

Kosten

Het belastingtarief is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van de onroerende zaak wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken. Voor de hoogte van de aanslag vermenigvuldigt u de WOZ-waarde met de volgende percentages (2022):

  • tarief eigenaar woning 0,1202%
  • tarief eigenaar niet-woning 0,2928%
  • tarief gebruiker niet-woning 0,2126%

Wilt u een indicatie van de hoogte van de OZB? Via het hulpmiddel Berekenen OZB kunt u dit berekenen. Dit is een indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Dit hulpmiddel is niet geschikt voor een combinatieobject (een niet-woning met woongedeelte).

U kunt uw aanslag ook inzien via belasting.kampen.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Bezwaar

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente. U kunt bellen of een e-mail sturen naar de afdeling Administratie en ondersteuning via wozinfo@kampen.nl. U hoeft alleen aan te geven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Soms komt er een taxateur bij u langs om een nieuwe taxatie uit te voeren. Hebben wij een fout gemaakt, dan passen we de WOZ-waarde aan. Bent u het ook niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? U kunt dan binnen 6 weken na de datum van de aanslag alsnog bezwaar maken.

U kunt ook via belasting.kampen.nl bezwaar maken tegen de aanslag. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Contact

Bent u het niet eens met de waarde van uw woning of bedrijfspand? Of heeft u een vraag over de onroerendezaakbelasting? Neem dan contact op met de afdeling Administratie en ondersteuning via telefoonnummer 14 038 of via wozinfo@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier