Onroerende zaakbelasting betalen

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Het taxatieverslag van uw woning kunt u opvragen via belasting.kampen.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via het e-mailadres wozinfo@kampen.nl.

Beschrijving

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bent u huiseigenaar, dan moet u dus ozb betalen. Huurt u een woning? Dan hoeft u geen ozb te betalen.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u bijvoorbeeld halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een pand en/of u bent huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

Kosten

Het belastingtarief is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van de onroerende zaak wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken. Voor de hoogte van de aanslag vermenigvuldigt u de WOZ-waarde met de volgende percentages (2024):

  • tarief eigenaar woning 0,1044%
  • tarief eigenaar niet-woning 0,2781%
  • tarief gebruiker niet-woning 0,1986%

Wilt u een indicatie van de hoogte van de OZB? Via het hulpmiddel Berekenen OZBexterne-link-icoon kunt u dit berekenen. Dit is een indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Dit hulpmiddel is niet geschikt voor een combinatieobject (een niet-woning met woongedeelte).

U kunt uw aanslag ook inzien via belasting.kampen.nlexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Bezwaar

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente. U kunt bellen of een e-mail sturen naar de afdeling Administratie en ondersteuning via wozinfo@kampen.nl. U hoeft alleen aan te geven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Soms komt er een taxateur bij u langs om een nieuwe taxatie uit te voeren. Hebben wij een fout gemaakt, dan passen we de WOZ-waarde aan. Bent u het ook niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? U kunt dan binnen 6 weken na de datum van de aanslag alsnog bezwaar maken.

U kunt ook via belasting.kampen.nlexterne-link-icoon bezwaar maken tegen de aanslag. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Contact

Bent u het niet eens met de waarde van uw woning of bedrijfspand? Of heeft u een vraag over de onroerendezaakbelasting? Neem dan contact op met de afdeling Administratie en ondersteuning via telefoonnummer 14 038 of via wozinfo@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie