Automatische incasso voor gemeentebelastingen

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een automatische incasso instellen. Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft? Of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.

Als u voor het eerst gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de belastingaanslag in termijnen te betalen, dan moet u een machtigingsformulier invullen. U moet er voor zorgen dat de machtiging in ieder geval veertien dagen voor de eerste vervaldag van de aanslag door de gemeente is ontvangen. Machtigingen die na de laatste vervaldag van de aanslag worden ontvangen gelden niet meer voor betalingen van die aanslag.

Zijn uw gegevens gewijzigd? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt dit met het wijzigingsformulier doen.

Wilt u de belastingaanslag niet meer in termijnen betalen, dan moet u de machtiging intrekken. Hiervoor moet u een intrekkingsformulier inleveren.

U moet een geldig rekeningnummer doorgeven. Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door.

Voor meer informatie over automatische incasso kunt u een e-mail sturen naar invordering@kampen.nl.