Automatische incasso voor gemeentebelastingen

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een automatische incasso instellen. Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft? Of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.

Als u de belastingaanslag voor het eerst in termijnen te betalen, dan moet u een machtigingsformulier invullen. U moet er voor zorgen dat de machtiging in ieder geval 14 dagen voor de eerste vervaldag van de aanslag door de gemeente is ontvangen. Machtigingen die na de laatste vervaldag van de aanslag worden ontvangen gelden niet meer voor betalingen van die aanslag.

Zijn uw gegevens gewijzigd? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt dit met het wijzigingsformulier doen.

Wilt u de belastingaanslag niet meer in termijnen betalen, dan moet u de machtiging intrekken. Hiervoor moet u een intrekkingsformulier inleveren.

Het aanvragen van een automatische incasso, het wijzigen van uw gegevens of het intrekken van uw machtiging kunt u ook  op belasting.kampen.nl doen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Betaalt u via automatische incasso? U kunt de gemeentelijke belastingen dan in 8 keer betalen. Gespreid betalen is mogelijk bij aanslagen hoger dan € 50 en lager dan € 2.500. Een aanslag van € 50 of minder wordt in 1 keer automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

De gemeente heeft een geldig rekeningnummer van u nodig om automatisch geld af te schrijven. Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door aan de gemeente.

Is uw automatische betaling niet verwerkt of geïncasseerd? Controleer uw rekeningnummer of uw saldo. Na 2 keer niet kunnen verwerken van de betaling wordt de automatische incasso beëindigd. U moet dan zelf voor de betaling zorgen en er is geen betalingsregeling mogelijk.

Voor meer informatie over automatische incasso kunt u een e-mail sturen naar invordering@kampen.nl.