surcharges iconSubsidies voor het klimaat

Het klimaat verandert en dat heeft effect op onze omgeving en onze gezondheid. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor maatregelen om dit tegen te gaan.

Door aanpassingen in en om uw huis heeft u minder last van veranderingen in het klimaat. We noemen dit klimaatadaptatie. Een groene tuin werkt verkoelend en zorgt voor minder wateroverlast, omdat de grond en planten een deel van het water opvangen. En door in een regenton of onder de grond regenwater op te vangen, kunt u in tijden van droogte uw tuin mooi en gezond houden zonder veel drinkwater te gebruiken.

De gemeente Kampen stimuleert inwoners om maatregelen te nemen op eigen terrein. Voor 8 verschillende maatregelen is subsidie mogelijk. In totaal is per jaar € 100.000 subsidie beschikbaar en per soort maatregel maximaal € 30.000. Hieronder leest u per maatregel hoeveel subsidie u kunt krijgen en wat de voorwaarden zijn. Klik op een maatregel voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

 • Alleen een particuliere eigenaar of huurder van een woning of bijgebouw kan subsidie aanvragen. Subsidie is niet mogelijk voor bedrijfspanden of panden van maatschappelijke organisaties.
 • Subsidie is alleen mogelijk voor maatregelen bij bestaande woningen en bijgebouwen. Nieuwbouw komt niet voor subsidie in aanmerking.

 • De maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen de bebouwde kom van de gemeente Kampen.
 • Huurders moeten een verklaring van de eigenaar hebben, waarmee de eigenaar toestemming geeft en verklaart dat de gewijzigde situatie blijft bestaan.
 • U moet de subsidie aanvragen voordat u de maatregelen uitvoert. Alleen bij de aanschaf van een regenton kunt u achteraf subsidie aanvragen.
 • Is voor het uitvoeren van de maatregel een omgevingsvergunning of monumentenvergunning nodig is, dan moet u deze bij de aanvraag aanleveren.
 • De subsidie wordt betaald nadat de maatregelen aantoonbaar zijn uitgevoerd.
 • De maatregelen moeten zijn uitgevoerd binnen 12 maanden nadat de subsidie is toegekend.
 • Binnen 13 weken na het uitvoeren van de (laatste) maatregel moet u een aanvraag doen om de subsidie vast te stellen. Hierbij moet u een factuur en foto's van de oude en de nieuwe situatie aanleveren.
 • Per woning en bijbehorend bijgebouw kan per maatregel maximaal 1 keer subsidie worden aangevraagd.
 • Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.
 • Subsidies worden verstrekt tot het subsidieplafond voor een maatregel of het totale subsidieplafond is bereikt.

Op de subsidiepagina's zijn de voorwaarden per maatregel genoemd. De volledige voorwaarden staan in de subsidieregeling klimaatadaptatie gemeente Kampen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 6 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag nemen wij een besluit. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 4 weken verlengen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling klimaatadaptatie? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen