Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een instrument voor de gemeenteraad waarmee de raad zijn controlerende taak kan versterken.

De commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente en de instellingen die zij subsidieert. De afgelopen jaren heeft de rekenkamercommissie bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de behandelingen van bezwaarschriften, het grondbeleid, dienstverlening en het armoedebeleid.

Leden rekenkamer

  • de heer W. Deursen (voorzitter)
  • de heer A. de Boer (lid)
  • mevrouw L.A. van Oortmerssen (lid)

Contact met de rekenkamer

Wilt u contact met de rekenkamercommissie of wilt u meer weten over de uitgevoerde onderzoeken? Neem dan contact op met Jan Ringenier (secretaris) via telefoonnummer (038) 339 26 58. De rekenkamercommissie is ook bereikbaar via het e-mailadres rekenkamer@kampen.nl.