Raadscommissies

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen vooraf besproken in de raadscommissies. De raadscommissies adviseren de raad vervolgens over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. De gemeente Kampen heeft drie raadscommissies: de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, de commissie Inwoners en de commissie Bestuur en middelen.

Wilt u weten wanneer de raadscommissies vergaderen en welke onderwerpen zij bespreken? Dit staat in de raadskalender op kampen.raadsinformatie.nl.

Bekijk de raadskalender

Commissies

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling

De commissie Ruimtelijke ontwikkeling behandelt onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu, economische zaken, verkeer, water en wegen, groen en gebouwen. De commissie Ruimtelijke ontwikkeling vergadert op maandagavond.

Commissie Inwoners

De commissie Inwoners behandelt onderwerpen op het gebied van sociale zaken, welzijnszaken, publiekszaken en recreatie en toerisme. De commissie Inwoners vergadert op dinsdagavond.

De commissie Bestuur en middelen

De commissie Bestuur en middelen behandelt onderwerpen op het gebied van bestuurlijke en juridische zaken, financiën, personeel en organisatie en facilitaire zaken. De commissie Bestuur en middelen vergadert op woensdagavond.

Samenstelling raadscommissies

  Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Commissie Inwoners Commissie Bestuur en middelen
Voorzitter
 • dhr. J.W. Schutte
 • dhr. L. Bastiaan
 • dhr. B. van den Belt
Plaatsvervangend voorzitter
 • dhr. H. Prinsen

 

 • dhr. E. Burgman
Commissiegriffier
 • mw. M. Veldhoen / mw. A. Oosterwoud
 • dhr. J. Ringenier
 • dhr. H. van den Berg
ChristenUnie
 • dhr. H. Pruijssen
 • dhr. K. van der Kolk
 • mw. M.R. Wiltjer
 • mw. M. Wagteveld
 • dhr. R.H. Schilder
 • dhr. A. Zweers
 • dhr. K. Posthumus
CDA
 • dhr. J. Marskamp
 • dhr. H. Wellenberg
 • mw. E.J. van de Wetering
 • dhr. A. Adema
 • mw. J. de Kleine
 • mw. A. van der Maat
SGP
 • dhr. S. Nentjes
 • dhr. J.T. Noorland
 • dhr. B. van den Belt
 • dhr. C. Florijn
 • dhr. K. van den Bosch
 • dhr. E.J. Vinke
GroenLinks
 • dhr. N. Jeurink
 • dhr. E. Oude Engberink
 • dhr. K. Koops
 • dhr. E. Burgman
 • mw. R. Bouwman
VVD
 • dhr. H.J. Bruins
 • dhr. D. Lokhorst
 • mw. M. Spijkerman
 • dhr. B. Keulen
 • dhr. B. Keulen
Hart voor Kampen
 • dhr. H. Prinsen
 • dhr. B. Karel
 • dhr. P. Bergstra
 • dhr. B. Karel
 • dhr. N. Koster
 • dhr. H. Prinsen
Kampen Sociaal
 • mw. H. van Asselt
 • dhr. K. Knijnenberg
 • dhr. L. Bastiaan
PvdA
 • dhr. R. de Breij
 • dhr. M. Haveman
 • dhr. T. Nieuwenhuizen
GBK
 • dhr. S. Azer
 • dhr. S. Zwitser
 • mw. E. Schmidt-Blokzijl
D66
 • dhr. G. Wijnja
 • dhr. E. Boon
 • mw. E. Nauta