Gemeenteraad

Wilt u een raadsvergadering live volgen of op een later moment terugkijken? Of wilt u meer informatie over de raadsleden? Hiervoor kunt u terecht op de website van de gemeenteraad op kampen.raadsinformatie.nlexterne-link-icoon. Ook voor schriftelijke vragen, moties of ingekomen stukken kunt u hier terecht.

Over de raad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. De raad van de gemeente Kampen bestaat uit 31 raadsleden. Zij vergaderen 1 keer per maand in de raadzaal van het stadhuis. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie. De waarnemend griffier van de gemeente Kampen is mevrouw M.E. Veldhoen.

Contact met de griffie

De griffie is bereikbaar via
Telefoon: 038-3394157
E-mail: griffie@kampen.nl