Uw stem in de raad

Als inwoner van de gemeente Kampen kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dit kan op verschillende manieren.

Spreekrecht in de raadscommissies

Bij openbare vergaderingen van de raadscommissies kunt u gebruikmaken van het spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht tijdens een commissievergadering? Meld dit dan vóór 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffie via 038-3394157.

Wilt u weten wanneer de raadscommissies vergaderen en welke onderwerpen zij bespreken? Dit staat in de raadskalender op kampen.raadsinformatie.nlexterne-link-icoon.

Raadsspreekuur

Wilt u een onderwerp of probleem onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Dan kunt u het raadsspreekuur bezoeken. Het mag daarbij gaan om onderwerpen die op dat moment niet op de agenda staan. Het raadsspreekuur is van 19.00 tot 19.30 uur.

Wilt u weten wanneer het raadsspreekuur plaatsvindt? Dit staat in de raadskalender op kampen.raadsinformatie.nlexterne-link-icoon. Bij de informatie in de raadskalender staat ook of u zich moet aanmelden en hoe u dit doet.

Burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief kunt u zelf onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad zetten. Iedere inwoner van de gemeente Kampen kan een idee indienen.

Er zijn wel enkele spelregels voor een burgerinitiatief:

  • Het onderwerp dat u op de agenda wilt krijgen, moet iets zijn waar de gemeenteraad over gaat.
  • Meer mensen in uw buurt of wijk moeten het onderwerp belangrijk vinden.
  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn.
  • Het doel moet helder zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het spreekrecht, het raadsspreekuur of over de mogelijkheden voor een burgerinitiatief? Neem dan contact op met de griffie.

De griffie is bereikbaar via
Telefoon: 038-3394157
E-mail: griffie@kampen.nl