Participatieroute 3

U doorloopt participatieroute 3 als u een initiatief heeft met veel invloed op de omgeving. Het gaat hier vaak om (hele) grote initiatieven, die mogelijk gevoelig liggen in de omgeving van het initiatief. De omgeving ervaart vaak veel overlast van uw initiatief. Denk daarbij aan slechter uitzicht, minder klanten of slechtere bereikbaarheid. Dit soort initiatieven vragen om uitgebreide en zorgvuldige participatie met de omgeving. Daarom werkt u bij deze route een uitgebreid participatieplan uit.

Stappenplan

Om u te helpen, bieden wij u een plan met een aantal stappen. Hierin staan hulpmiddelen, die u kunt gebruiken. Door alle stappen te doorlopen, maakt u een aanpak voor het betrekken van de omgeving bij uw initiatief en doorloopt u het juiste proces om een vergunningaanvraag te doen.

Stap 1: Invullen Impactmeter

Om te beginnen, vult u de Impactmeter in. Doe dit in een zo vroeg mogelijk stadium, wanneer het plan nog niet vastligt. Zo heeft u nog iets aan de inbreng van de mensen die u spreekt.

Stap 2: Aanvragen vooroverleg

Bij deze route legt u bij voorkeur uw plan en (later) uw participatieaanpak voor aan het initiatieventeam. Dit team toetst of uw initiatief kans van slagen heeft, of bij uw initiatief participatie verplicht is en of u uw plan moet voorleggen aan het college en/of de gemeenteraad. Vraag hiervoor een vooroverleg aan.

Stap 3a: Verkenning omgeving

In deze stap bepaalt u hoe u de omgeving gaat betrekken bij uw initiatief. Bij participatieroute 3 kunt u dit het beste doen door eerst te onderzoeken in de omgeving hoe de buurt denkt over uw idee. Krijgt u vooral positieve reacties, of merkt u weerstand? Dit is van invloed op uw plan om mensen te laten meedenken. Vraag de omgeving ook hoe zij graag betrokken worden.

Stap 3b: Maken participatieaanpak

Maak vervolgens op basis van de gesprekken die u heeft gevoerd een participatieaanpak. Om u hierbij te helpen, bieden wij een formulier met een aantal vragen, die u helpen om uw participatieaanpak te maken.

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van de juiste vorm voor een gesprek? Bekijk dan de keuzetool gespreksvormenexterne-link-icoon.

Heeft u hulp nodig om te bepalen met wie u het beste in gesprek kunt gaan? Bekijk dan het hulpmiddel publieksanalyseexterne-link-icoon.

Stap 4: In gesprek met omgeving

Heeft u goedkeuring gekregen om uw participatieaanpak te starten? U kunt dan uitgebreid in gesprek gaan met uw omgeving. Ga in gesprek op het moment dat er nog ruimte is om uw plan aan te passen. Zo heeft u nog wat aan de suggesties, ideeën of zorgen van de omgeving.

Weet u niet goed hoe u de omgeving het beste kunt informeren of uitnodigen? Bekijk dan onze voorbeeldtekst.

Huis-aan-huis brief verspreid bij bewoners in de omgeving

Beste <naam buurtbewoner>,

Op de locatie van de gesloopte huizen aan de Potterlaan en het voormalige pand van de bakker zijn wij van plan een appartementencomplex te ontwikkelen. Via deze brief nodigen wij u graag uit om hierover een informatieavond bij te wonen op maandagavond 16 mei.

Over het plan

In de gemeente (en daarbuiten) hebben we te maken met een grote vraag naar starterswoningen. Het braakliggend stuk grond aan de Potterlaan en de grond van de voormalige bakker zijn erg geschikt om een nieuw appartementencomplex te realiseren. We willen een appartementencomplex ontwikkelen van 35 wooneenheden en 4 verdiepingen hoog. Het projectplan bevindt zich op dit moment nog in de verkenningsfase. We betrekken u als omwonende graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij dit project.

Informatieavond 16 mei

We kunnen ons goed voorstellen dat deze plannen de nodige vragen en mogelijke bezwaren bij u oproepen. Daarom betrekken we u graag bij de plannen. Op maandagavond 16 mei organiseren we van 19.00 tot 20.30 een informatieavond in het pand van de voormalige bakker. Tijdens deze avond vertellen we meer over het plan, hoe we de omgeving betrekken en beantwoorden we al uw vragen.

Graag ontvangen we via potterlaan@builditgroep.nl uw aanmelding. Vanaf 18.45 bent u welkom.

Klankbordgroep

Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u zich tijdens de informatieavond of per mail inschrijven voor de klankbordgroep. De klankbordgroep denkt actief mee over een aantal onderdelen van het projectplan, zoals de inpassing van meer groen in de omgeving, de architectuur en vormgeving van de woningen, een goede parkeeroplossing en het voorkomen van bouwoverlast. Schrijf u hiervoor in per mail of over onderstaande website.

Meer informatie

Als u alvast wat meer informatie wilt over het project, bekijk dan de website www.builditgroep.nl/potterlaan of stuur een mail naar potterlaan@builditgroep.nl.

Met vriendelijke groet,

Sandra Klunder
Projectleider appartementencomplex Potterlaan
06-12345678
sandra.klunder@builditgroep.nl

Stap 5: Verwerken inbreng omgeving

Door in gesprek te gaan met uw omgeving, biedt u ruimte om ideeën, wensen en zorgen te delen. Zorg dat u ook iets met de inbreng doet. Houd rekening met eventuele bezwaren en zorg waar nodig voor oplossingen. Het kan ook leiden tot intrekking van uw initiatief als blijkt dat het plan niet haalbaar is.

Stap 6: Breng de omgeving op de hoogte

Laat aan de deelnemers weten wat u met de uitkomst van de gesprekken heeft gedaan. Zijn er meer gesprekken nodig? Ga dan terug naar stap 4.

Stap 7: Maken participatieverslag

Is de participatie afgerond? Maak dan een samenvatting van alle activiteiten en gesprekken die u heeft georganiseerd. U kunt hiervoor het participatielogboek gebruiken. Een eigen vorm van een verslag mag natuurlijk ook. Zorg in ieder geval dat u aangeeft op welke manier u de omgeving heeft betrokken, wie u gesproken heeft, wat het resultaat was en wat u met dit resultaat heeft gedaan.

Stap 8: Aanvragen omgevingsvergunning

Als de participatie klaar is en de resultaten daarvan heeft u verwerkt in uw plan, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Hierbij geeft u aan of u aan participatie heeft gedaan, en zo ja, hoe u het gesprek met de omgeving heeft vormgegeven. Alleen als in uw geval de participatie verplicht was, beoordelen we de uitgevoerde participatie.

Stap 9: Informeren omgeving

Heeft u de aangevraagde omgevingsvergunning gekregen? Vertel de mensen die u heeft gesproken en de omgeving dan over het besluit. Wij wensen u succes met de uitvoering van uw initiatief!

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. U kunt ons ook e-mailen via info@kampen.nl of bellen via telefoonnummer 14 038 (keuze 3). Wij helpen u graag verder op weg.