Participatie bij uw initiatief

Participatie is belangrijk binnen de Omgevingswet. De Omgevingswet stimuleert dat u eerder wordt gevraagd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt, uw gemeente en uw provincie. Dit heet participatie.

Net zo belangrijk is dat uzelf uw omgeving laat meedenken over uw eigen initiatief of plan. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een dakkapel, of het starten van een kapsalon aan huis. Het is dan ook belangrijk buren en andere mensen die ermee te maken krijgen, vroeg te betrekken bij uw plan.

Waarom participatie?

Door mensen vroeg te betrekken bij uw initiatief komen alle belan­gen en meningen op tafel. U kunt hier rekening mee houden bij het maken van uw plan, voordat u een vergunning aanvraagt. Mensen laten meedenken is goed voor uw plan en de relatie met bijvoorbeeld uw buren. En het kan helpen om het vergunningsproces soepel te laten verlopen.

Animatievideo 'Participatie bij uw initiatief'

Door de video te bekijken accepteert u de servicevoorwaarden van Google en het privacybeleid van Google.

Hoe pakt u de participatie aan?

Of uw initiatief groot of klein is: ga erover in gesprek met de mensen waar uw plan effect op heeft. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Op welke manier u dit doet, kan verschillen. Grote en ingewikkelde plannen vragen een intensievere betrokkenheid van mensen uit de omgeving, dan een klein initiatief of plan. Onze Handleiding ‘Participatie bij uw initiatief’ kan u hierbij helpen.

Verplicht of niet?

Participatie is wenselijk, maar meestal niet verplicht. Er geldt 1 uitzondering: de gemeenteraad heeft gevallen aangewezen waarbij participatie wel verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het Omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

De gemeenteraad heeft een bindend adviesrecht bij buitenplanse activiteiten:

  1. die niet passen in de door de raad vastgestelde ruimtelijke kaders (Omgevingsvisie, gebiedsvisie, etc.);

  2. van algemeen belang, waar (nog) geen middelen voor vrij zijn gemaakt;
  3. waarbij sprake is van functiewijziging;
  4. waarbij sprake is van bedrijfsgebouwen die niet passen binnen de bestaande ruimtelijke structuur;
  5. waarbij de (water-/wegen)bouw ten koste gaat van de hoofdgroenstructuur.

Impactmeter

Als u een initiatief start, is het handig om te beginnen met het invullen van de Impactmeter. Met de Impactmeter ziet u welke route u het beste kunt nemen om mensen te betrekken. Het hangt van uw initiatief af welke participatieroute het beste past.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via info@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3). Wij helpen u graag verder op weg.