Participatieroute 2

U doorloopt participatieroute 2 als u een initiatief heeft met een gemiddelde invloed op de omgeving. Vaak gaat het hier om middelgrote initiatieven. Het is belangrijk dat u mensen die met uw initiatief te maken krijgen ruimte geeft om mee te praten over uw plan. U weegt vervolgens goed af wat er is gezegd en hoe u dit laat terugkomen in uw initiatief. Leg vast hoe u het gesprek met de omgeving heeft georganiseerd.

Stappenplan

Om u te helpen bieden wij u een plan met een aantal stappen. Hierin staan hulpmiddelen, die u kunt gebruiken. Door alle stappen te doorlopen, maakt u een aanpak voor het betrekken van de omgeving bij uw initiatief en doorloopt u het juiste proces om een vergunningaanvraag te doen.

Stap 1: Invullen Impactmeter

Om te beginnen, vult u de Impactmeter in. Doe dit in een zo vroeg mogelijk stadium, wanneer het plan nog niet vastligt. Zo heeft u nog iets aan de inbreng van de mensen die u spreekt.

Stap 2: Aanvragen vooroverleg

Wilt u een bouwplan of een ander ruimtelijk plan realiseren? Vaak heeft u dan een vergunning nodig. Om in te schatten of uw initiatief kans maakt, kunt een vooroverleg aanvragen.

Stap 3: Maken participatieaanpak

In deze stap bepaalt u hoe u de omgeving gaat betrekken. Om u hierbij te helpen, bieden wij een formulier met een aantal vragen, die u helpen om uw participatieaanpak te maken.

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van de juiste vorm voor een gesprek? Bekijk dan de keuzetool gespreksvormenexterne-link-icoon.

Heeft u hulp nodig om te bepalen met wie u het beste in gesprek kunt gaan? Bekijk dan het hulpmiddel publieksanalyseexterne-link-icoon.

Stap 4: In gesprek met omgeving

U weet nu hoe u de omgeving wilt betrekken en wat u gaat vragen of vertellen. Ga in gesprek op het moment dat er nog ruimte is om uw plan aan te passen. Zo heeft u echt wat aan de suggesties, ideeën of zorgen van de omgeving.

Weet u niet goed hoe u de omgeving het beste kunt informeren of uitnodigen? Bekijk dan onze voorbeeldtekst.

Verspreid in de lokale huis-aan-huiskrant

Op vakantie in eigen gemeente? Hoe leuk is dat!

In het buitengebied van onze mooie gemeente komt een kleine camping. We wonen in een mooie omgeving met een prachtig buitengebied. Hier wil ik meer mensen van laten genieten.

Graag vertel ik u meer over mijn plan om een camping te beginnen aan de Buitenweg tijdens een informatieavond in de kantine van de voetbalvereniging Grafhorst. Deze informatieavond vindt plaats op donderdagavond 21 juli van 19.00 tot 20.30. Graag zie ik u dan. Aanmelden is niet nodig.

Ook nodig ik u graag uit om mee te denken over de inrichting van de camping en hoe dit zo goed mogelijk kan worden aangesloten op de omgeving. U kunt zich aanmelden voor een werkgroep. Gebruik hiervoor onderstaand e-mailadres.

Als u nog vragen heeft ontvang ik graag een mail op a.initiatiefnemer@gmail.com.

Stap 5: Verwerken inbreng omgeving

Door in gesprek te gaan met uw omgeving, biedt u ruimte om ideeën, wensen en zorgen te delen. Zorg dat u ook iets met de inbreng doet. Houd rekening met eventuele bezwaren en zorg waar nodig voor oplossingen. Het kan ook leiden tot intrekking van uw initiatief als blijkt dat het plan niet haalbaar is. 

Stap 6: Breng de omgeving op de hoogte

Laat aan de deelnemers weten wat u met de uitkomst van de gesprekken heeft gedaan. Zijn er meer gesprekken nodig? Ga dan terug naar stap 4.

Stap 7: Maken participatieverslag

Is de participatie afgerond? Maak dan een samenvatting van alle activiteiten en gesprekken die u heeft georganiseerd. U kunt hiervoor het participatielogboek gebruiken. Een eigen vorm van een verslag mag natuurlijk ook. Zorg in ieder geval dat u aangeeft op welke manier u de omgeving heeft betrokken, wie u gesproken heeft, wat het resultaat was en wat u met dit resultaat heeft gedaan.

Stap 8: Aanvragen omgevingsvergunning

Als de participatie klaar is en de resultaten daarvan heeft u verwerkt in uw plan, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Hierbij geeft u aan of u aan participatie heeft gedaan, en zo ja, hoe u het gesprek met de omgeving heeft vormgegeven. Alleen als in uw geval de participatie verplicht was, beoordelen we de uitgevoerde participatie.

Stap 9: Informeren omgeving

Heeft u de aangevraagde omgevingsvergunning gekregen? Vertel de mensen die u heeft gesproken en de omgeving dan over het besluit. Wij wensen u succes met de uitvoering van uw initiatief!

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. U kunt ons ook e-mailen via info@kampen.nl of bellen via telefoonnummer 14 038 (keuze 3). Wij helpen u graag verder op weg.