Koers Kampen 2040

De gemeente Kampen heeft het allemaal. En daar zijn we trots op. Maar wat gebeurt er nu de wereld om ons heen verandert? In de komende jaren raken grote thema’s op het gebied van wonen, economie, duurzaamheid en sociale voorzieningen het karakter van onze stad en de omliggende kernen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners zich thuis blijven voelen. Daarom hebben we samen Koers Kampen 2040 opgesteld. Om vandaag de juiste besluiten te kunnen nemen, moeten we namelijk weten waar we in 2040 willen staan.

Op 2 november 2023 heeft de gemeenteraad de Koers Kampen 2040 vastgesteld. Met de Koers Kampen 2040 geeft de gemeenteraad van Kampen antwoord op de vraag: Wat voor gemeente/gemeenschap wil Kampen zijn? Wat is het karakter van het Kampen van de toekomst waarin we willen wonen, werken en (samen)leven? Welke waarden en principes zijn voor ons leidend? Het doel is dat de Koers Kampen 2040 fungeert als leidraad bij toekomstige vraagstukken die op Kampen afkomen.

In het kader van de koersbepaling heeft de gemeenteraad er nadrukkelijk voor gekozen een dialoog op te starten over de toekomst van Kampen met inwoners, andere stakeholders en binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Uitkomsten van deze dialoog zijn afgewogen om te komen tot strategische keuzes op tien thema’s, die nader zijn ingevuld aan de hand van drie kernwaarden: samen leven, aanpakken en doorgeven.

Het concept-koersdocument heeft van medio juli tot medio september 2023 ter inzage gelegen. Reacties die daarop zijn ontvangen zijn gebundeld en van een antwoord voorzien in de bijgevoegde Nota van beantwoording Koers Kampen 2040.

Met het vaststellen van de Koers Kampen 2040 stelt de gemeenteraad kaders voor toekomstig beleid. Daarnaast neemt de raad besluiten om te borgen dat de Koers Kampen 2040 levend en dynamisch blijft. Het document Koers Kampen 2040 is hieronder te downloaden.