Erfgoed in de gemeente Kampen

De gemeente Kampen is rijk aan erfgoed. Bij erfgoed gaat het om rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, maar ook om karakteristieke of beeldbepalende gebouwen en objecten.

Ook verhalen, feesten en tradities vallen onder het erfgoed. Dit noemen we immaterieel erfgoed. Roerend erfgoed in de gemeente Kampen is te zien in verschillende musea en archieven.

Rijksmonumenten

In de gemeente Kampen zijn 654 rijksmonumenten aanwezig. Het grootste deel daarvan staat in de historische binnenstad van Kampen. Een rijksmonument is door de cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang. Rijksmonumenten worden daarom door de Rijksoverheid beschermt.

Een overzicht van de rijksmonumenten in de gemeente Kampen is beschikbaar via het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dit register staan 531 monumenten, omdat een geregistreerd monument soms uit meerdere gebouwen bestaat.

Gemeentelijke monumenten

In de gemeente Kampen zijn ongeveer 155 gemeentelijke monumenten aanwezig. Omdat ook een gemeentelijk monument soms uit meerdere gebouwen bestaat, gaat het in totaal om 341 gebouwen die door de gemeentelijke Erfgoedverordening worden beschermd.

Een overzicht van de gemeentelijke monumenten staat op de pagina Gemeentelijke monumenten.

Karakteristieke panden

In het buitengebied van de gemeente Kampen zijn veel karakteristieke panden beschermd. Deze panden zijn niet als monument aangewezen, maar zijn wel waardevol. Deze panden hebben een sloopbescherming.

Beschermd stadsgezicht

De binnenstad van Kampen is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Voor dit gebied gelden bijzondere regels. Zo is een bestemmingsplan voor een beschermd stadsgezicht veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan.