event iconEen evenement organiseren

Een evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Bij 'Voorwaarden' leest u wanneer u een vergunning nodig heeft. Ook leest u daar meer informatie over de natuurvergunning die u soms bij een buitenevenement nodig heeft.

Voor het organiseren van een  buurtbarbecue of straatfeest moet u een melding indienen. Kijk hiervoor op de pagina Barbecue of straatfeest

Aanvragen

Om een vergunning aan te vragen geeft u door:

 • waarom u het evenement organiseert
 • wanneer en hoe laat het moet plaatsvinden
 • hoeveel mensen u verwacht
 • welke activiteiten er plaatsvinden
 • als de politie een beveiligingsplan adviseert moet de aanvraag aangevuld worden met een beveiligingsplan.

U kunt een evenementenvergunning direct online aanvragen. Heeft u niet de mogelijkheid om de evenementenvergunning online aan te vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: info@kampen.nl.

Ondersteuning bij de aanvraag

Evenementen worden vaak georganiseerd door vrijwilligers. Vaak ontbreekt kennis over wat bij een aanvraag gevoegd moet worden, zoals constructietekeningen, veiligheids- en verkeersplannen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de evenementenvergunning dan kunt u contact opnemen met Aline Hofstee (evenementencoördinator). Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-12736070 of via e-mail: aline@kampenpartners.nl.

Kampen Partners ondersteunt u graag bij de organisatie en promotie van uw evenement. Een aantal tips kunt u lezen op www.kampenpartners.nl/support.

Op tijd aanvragen

Een evenementenvergunning moet u minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen. Aanvragen voor grote evenementen, zoals Sail Kampen en Kerst in Oud Kampen, moeten minimaal 16 weken van tevoren worden aangevraagd. Te laat ingediende aanvragen worden niet behandeld.

De informatie uit de aanvraag en het eventuele beveiligingsplan worden beoordeeld. Daarna is duidelijk of de vergunning verleend kan worden. Een evenementenvergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • de openbare orde
 • het voorkomen of beperken van overlast
 • de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen
 • de zedelijkheid of gezondheid

Voorwaarden

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement met publiek.
 • U organiseert een evenement in:
  • een tent,
  • in de open lucht, of
  • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • U heeft een toilet nodig op het evenement.
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Wet natuurbescherming 

Als u een buitenevenement organiseert, kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Veel hangt af van de locatie, het type evenement en het seizoen. Zoals gebieden in, of direct aan het Natura 2000-gebied. Heeft een ecologisch deskundige bepaald dat er beschermde planten- en/of diersoorten aanwezig zijn ter plaatse of nabij de locatie van het evenement? Mogelijk heeft u een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Veroorzaakt de activiteit stikstofneerslag. Ook dan is er misschien een natuurvergunning nodig. Voor organisatoren van evenementen geldt het advies om vooraf te beoordelen of de activiteit zorgt voor extra stikstofbelasting in de omliggende Natura2000 gebieden. De grootste vervuilers zijn vaak de stroomvoorzieningen, verkeersbewegingen en aan- en afvoer materialen bij een evenement.

Een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming moet u aanvragen bij de provincie Overijssel. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de provincie Overijssel.

Kosten

Het aanvragen van een evenementenvergunning kost:

 • een groot evenement € 1.609,60
 • een middelgroot evenement € 344,95
 • een klein evenement € 80,40

Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarieven 2023)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen