Incidentele festiviteit organiseren

Een bedrijf of organisatie mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente.

Beschrijving

Een bedrijf of organisatie mag maximaal 6 keer per kalenderjaar een festiviteit organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. Denk bijvoorbeeld aan live muziek in een bar. U mag dan meer geluid maken dan normaal is toegestaan.

U meldt de festiviteit bij de gemeente. De burgemeester kan een incidentele festiviteit verbieden. Dit kan bijvoorbeeld als de gemeente verwacht dat de openbare orde verstoord wordt of dat buurtbewoners er last van hebben. Er zijn speciale regels voor het gebruik van muziek en verlichting.

Aanvragen

Meld de festiviteit minimaal 10 werkdagen voordat deze plaatsvindt. U kunt de melding online doorgeven. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit vindt binnen plaats (anders heeft u misschien een evenementenvergunning nodig).
  • Een activiteit mag maximaal 24 uur aaneengesloten duren.
  • U moet voldoen aan de ruimere geluidsnorm die wordt aangegeven in de ontvangstbevestiging.
  • U moet omwonenden ten minste 48 uur voor de activiteit informeren over de activiteit en de mogelijke overlast.

Hoe lang gaat het duren?

Een melding voor een festiviteit doet u minimaal 10 werkdagen van tevoren.

Kosten

Het melden van een incidentele festiviteit is gratis.

Contact

Heeft u vragen over het melden van een incidentele festiviteit? Of kunt u de melding niet online doorgeven? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of via e-mail: vergunningen@kampen.nl

Wet en regelgeving