Barbecue of straatfeest melden

Buurtbarbecues en straatfeesten zijn vanwege de geldende coronamaatregelen niet toegestaan. 

U heeft geen vergunning nodig voor het organiseren van een barbecue of straatfeest als u voldoet aan de voorwaarden. U hoeft dan alleen een melding te doen. Valt uw barbecue of straatfeest niet onder de voorwaarden? U moet dan een evenementenvergunning aanvragen.

U meldt uw barbecue of straatfeest vijf werkdagen vooraf met een meldingsformulier bij de gemeente. Plaatst u objecten, bijvoorbeeld een springkussen of tent? U moet dan een situatietekening bij het formulier voegen, waarop de toestellen (inclusief afmetingen) staan.

Een melding kan alleen worden ingediend voor een barbecue of straatfeest:

  • dat op één dag plaatsvindt;
  • dat in de open lucht plaatsvindt;
  • dat niet meer dan 100 bezoekers heeft;
  • dat plaatsvindt op zondag tot en met donderdag tussen 15.00 en 23.00 uur, op vrijdag tussen 15.00 en 23.30 uur of op zaterdag tussen 15.00 en 24.00 uur;
  • waarbij na 23.00 uur geen muziek ten gehore wordt gebracht en tot 70 dB(A) bij de dichtstbijzijnde woning;
  • dat niet meer dan twee straten omvat;
  • dat één aanwijsbare organisator kent;
  • dat geen belemmering vormt voor de hulpdiensten;
  • waarbij er slechts kleine objecten worden geplaatst van minder dan 10 vierkante meter per object, bijvoorbeeld een springkussen, partytent of barbecue, waarbij het maximaal toegestane aantal objecten afhankelijk is van de beschikbare ruimte;
  • waarbij brandkranen worden vrijgehouden voor blusvoertuigen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Informatie over het aanvragen van een evenement vindt u op de pagina 'Een evenement organiseren'.

Na ontvangst van uw melding beoordeelt de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden. Heeft u binnen drie werkdagen na ontvangst van de melding geen bericht van ons ontvangen? Dan kan het straatfeest of barbecue plaatsvinden.

Een barbecue of straatfeest melden is gratis.

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.