Vergoeding aanvragen voor schade door een besluit of handeling

Heeft u schade of verwacht u die door een besluit of handeling van de gemeente? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

Let op

Gaat het om schade uit 2023 of eerder? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

De gemeente kan een besluit nemen over de ruimtelijke omgeving waardoor u schade lijdt. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

Misschien heeft u recht op een vergoeding. Dit heet nadeelcompensatie. In de meeste gevallen doet een onafhankelijk adviseur onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op nadeelcompensatie De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele vergoeding.

Aanvragen

Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een besluit of handeling van de gemeente aan:

 • U stuurt uw aanvraag naar info@kampen.nl
 • U geeft in uw aanvraag aan:
  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening
 • U betaalt de kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Heeft u inkomstenderving of omzetdaling? Dan kunt u een voorschot aanvragen. Heeft u teveel compensatie ontvangen, dan moet u het bedrag waar u geen recht op heeft met rente terugbetalen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van nadeelcompensatie zijn onder andere:

 • U heeft schade door een besluit of handeling van de gemeente over de ruimtelijke omgeving.
 • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
 • U heeft een tijdelijke of blijvende inkomstendaling.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de gemeente het besluit heeft gepubliceerd of nadat is begonnen met de activiteit waardoor u schade lijdt.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
 • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.
 • Uw schade valt niet onder het normale maatschappelijke of ondernemersrisico. Een deel van de schade blijft voor eigen risico.

Hoe lang gaat het duren?

Een aanvraagprocedure voor nadeelcompensatie duurt maximaal 1 jaar. Kan iemand nog in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente waarvoor u nadeelcompensatie wilt? Dan gaat de termijn van maximaal 1 jaar pas in als de beroepstermijn voorbij is.

Kosten

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit bedrag moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding accepteert, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt gegeven.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over het aanvragen van nadeelcompensatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via nadeelcompensatie@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie