Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Bij Burgerzaken kunt u op afspraak terecht. Kijk voor de openingstijden bij 'Contact'.

Afspraak maken

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Zo vraagt u een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aan:

  • U gaat persoonlijk naar de gemeente.
  • U neemt mee:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft

U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur met PIN. Contant betalen kan alleen aan de centrale kassa bij het Klant Contact Centrum (KCC).

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita kost € 13,40 (tarief 2019).

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis.