surcharges iconSubsidie ontstenen

In tuinen met veel bestrating kan regenwater minder goed in de bodem zakken. Dit kan wateroverlast veroorzaken. Ook zorgt een omgeving met veel stenen en weinig groen voor warmteoverlast. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die blijvend bestrating uit hun tuin halen.

Beschrijving

Het klimaat verandert en dat heeft effect op onze omgeving en onze gezondheid. Dit kan wateroverlast, droogte en warmteoverlast veroorzaken. De gemeente Kampen stelt subsidie beschikbaar voor maatregelen om dit tegen te gaan. We noemen dit klimaatadaptatie.

Een maatregel die inwoners kunnen nemen is het verwijderen van bestrating uit hun tuin. Als er minder verharding in tuinen ligt, dan kan regenwater makkelijker de grond intrekken. Dit is goed voor de grondwaterstand en het openbaar groen. Vervangt u de bestrating door groen, dan zorgt dit ook voor meer verkoeling. Zo kunt u wateroverlast en hittestress in warme perioden tegengaan.

Het subsidiebedrag is € 5 per vierkante meter bestrating die u blijvend weghaalt. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 500.

De subsidie voor het ontstenen van uw tuin is onderdeel van de subsidieregeling klimaatadaptatie. Voor de subsidieregeling klimaatadaptatie is in totaal € 100.000 per jaar beschikbaar. Het subsidieplafond per soort maatregel is € 30.000.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Kunt u de subsidie niet online aanvragen? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Bijlagen

Voeg bij uw aanvraag een tekening, schets of plan toe waarop te zien is hoeveel vierkante meter verharding u gaat ontstenen.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden staan op de pagina subsidies voor het klimaat. De aanvullende voorwaarden voor het ontstenen van uw tuin zijn:

  • Er gaat minimaal 10 vierkante meter bestrating blijvend weg.
  • Het pand staat binnen de bebouwde kom.
  • U moet de subsidie aanvragen voordat u de maatregelen uitvoert.

Hoe lang gaat het duren?

Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing. Deze termijn kan 1 keer met maximaal 4 weken worden verlengd.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling klimaatadaptatie? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 of via e-mail: klimaatadaptatie@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen