Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u een kraampje langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Standplaatsvergunningen zijn beperkt beschikbaar. Neem daarom voor u een aanvraag doet contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 038-3392876. Daarna kunt u de vergunning online aanvragen.

Beschrijving

Als u een kraam of wagen langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Dit geldt ook voor kraampjes aan het water of op eigen grond. Zonder vergunning mag u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neerzetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

De locaties voor de vaste standplaatsen zijn:

 • Kampen, winkelcentrum West/Open Hof
 • Kampen, winkelcentrum Penningkruid
 • Kampen, winkelcentrum Hanzeplein
 • IJsselmuiden, winkelcentrum Markeresplein
 • ’s-Heerenbroek (bij De Kandelaar)
 • Wilsum (Dorpsweg/Westenbergstraat)
 • Zalk (bij De Hoge Brink)

De mogelijkheden voor een vaste, tijdelijke of incidentele standplaats kunt u tijdens het eerste gesprek met de medewerker van vergunningen bespreken.

Wilt u een vaste standplaats op de markt? U kunt dan een marktstandplaats aanvragenexterne-link-icoon.

Aanvragen

U kunt een standplaatsvergunning online aanvragen. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig. Neem voor u de aanvraag doet altijd eerst contact met ons op via telefoonnummer 14 038 of via e-mail vergunningen@kampen.nl. Wij bespreken met u dan de mogelijkheden.

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen toe:

 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
 • foto van de verkoopwagen/kraam of een ander middel waarmee u de standplaats inneemt (met vermelding van de lengte, hoogte en breedte)
 • bewijs van veiligheid van de apparatuur als u apparaten gebruikt om te koken, bakken, braden of frituren

Voorwaarden

U kunt een vaste, tijdelijke of incidentele standplaatsvergunning aanvragen. De mogelijkheden per soort standplaats zijn:

 • vaste standplaatsvergunning: voor 5 jaar, maximaal 6 dagen per week
 • tijdelijke standplaatsvergunning: voor maximaal 2 maanden, maximaal 6 dagen per week
 • incidentele standplaatsvergunning: voor maximaal 6 dagen per jaar

Bij het aanvragen van de vergunning geeft u door wie de standplaats inneemt.

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het omgevingsplan
 • het straatbeeld

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het aanvragen van een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats kost € 143,10 en voor een tijdelijke standplaats € 48,40. Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van die belasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarieven 2024)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Wilt u meer informatie over standplaatsvergunningen? Of kunt u de vergunning niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 038-3392876 of via e-mail: vergunningen@kampen.nl.