Marktstandplaats aanvragen

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

Zo vraagt u een vergunning voor een marktstandplaats aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
    • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben
    • wat u gaat verkopen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.