Marktstandplaats aanvragen

Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Misschien komt u op een wachtlijst.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een marktstandplaats kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen via markten@kampen.nl. Daarbij geeft u de volgende gegevens door:

  • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben
  • wat u gaat verkopen

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over marktstandplaatsen? Neem dan contact op met onze marktmeesters. Dit kan via telefoonnummer 06-51273726 of via e-mail: markten@kampen.nl.