Precariobelasting betalen

U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

Beschrijving

Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft. Bijvoorbeeld op de stoep. Soms moet u ook precario betalen als u kabels of leidingen onder de openbare gemeentegrond wilt aanleggen.

Meer informatie over voorwerpen op, aan of boven de openbare weg vindt u bij Container, steiger of bouwkeet plaatsenexterne-link-icoon.

Aanvragen

Meld het altijd bij de gemeente als u iets op gemeentegrond wilt doen. 

 • Neem contact op met de gemeente via 14 038 of heffing@kampen.nl.
 • U geeft de volgende gegevens door:
  • welke grond u wilt gebruiken
  • wat u precies wilt neerzetten of doen
  • hoeveel ruimte u nodig heeft
  • de datum en het tijdstip

Voorwaarden

Er zijn uitzonderingen waarin u geen precariobelasting hoeft te betalen:

 • Als u een contract heeft met de gemeente waarin staat dat u geen precario hoeft te betalen.
 • Als u voor het betalen van precario een wettelijke vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld als uw bedrijf kabels aanlegt voor telecommunicatie of als uw bedrijf water, elektriciteit en gas aanlegt.
 • Als u voorwerpen plaatst die uitsluitend worden gebruikt voor liefdadigheid, kerkelijke doelen of politieke partijen.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het soort voorwerp, de grootte, periode en aantal. De bedragen kunt u vinden in de tarieventabel bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over precariobelasting? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 of via heffing@kampen.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie