permits iconTerrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Beschrijving

Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt.

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Het terrassenseizoen is van april tot en met oktober.

Aanvragen

U kunt de terrasvergunning digitaal aanvragen of schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Het formulier kunt u aanvragen bij de afdeling Fysieke leefomgeving. Bij uw aanvraag van een terrasvergunning voegt u:

  • een situatieschets
  • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Voorwaarden

Om een terras te mogen inrichten moet u in ieder geval beschikken over een horecavergunning (alcohol- of exploitatievergunning). Daarnaast moet uw terras voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • het terras moet voldoen aan de gestelde eisen 
  • terrasmeubels moeten verplaatsbaar zijn
  • er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het aanvragen van een terrasvergunning kost € 48,40. Daarnaast moet u precariobelasting betalen. De hoogte van de precariobelasting is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u gebruikt.

(tarief 2024)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie