Over onze organisatie

In onze organisatie bepalen we samen (medewerkers en management) hoe we werken en dragen we daar ook samen verantwoordelijkheid voor.

We maken heldere afspraken en komen die vanzelfsprekend ook na. We zijn een lerende organisatie, die zich constant wil verbeteren. Fouten maken mag, er van leren moet!

We zijn geïnteresseerd in elkaar en weten van elkaar wat we doen en waar onze kracht en zwaktes liggen. We werken voor de inwoners, lokale ondernemers, organisaties en politiek. Wij vinden het belangrijker dan ooit dat het in onze gemeente draait om ‘wij’, meer dan om ‘ik’: om ‘samenleven'.

Wij willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn, die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar en meebouwt aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving.

Wil je meer weten over hoe we samenwerken en wat belangrijke speerpunten zijn? Bekijk dan het coalitieakkoord 2022-2026.