Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Kampen heeft goede arbeidsvoorwaarden, zoals het individueel keuzebudget. Je bepaalt binnen de mogelijkheden zelf waar je het budget voor wilt inzetten. Verder hebben wij een regeling betaald ouderschapsverlof en variabele werktijden. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om je kennis en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Op deze pagina noemen we de arbeidsvoorwaarden in het kort.

Verlof

 • basis: 194,4 uren per jaar (wettelijk verlof 144 uur en bovenwettelijk verlof 50,4 uur)
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Individueel keuzebudget

Een individueel keuzebudget van 17,05%:

 • 8% vakantiegeld
 • 6,75% eindejaarsuitkering
 • 1,5% levensloopbijdrage
 • 0,8% voormalige verlofuren

Je kunt maandelijks kiezen hoe je het individueel keuzebudget wilt besteden. Denk bijvoorbeeld aan het laten uitbetalen, extra verlof kopen of overige bestedingsdoelen waaronder een fiets, fitnessabonnement, vakbondscontributie en scholing.

Verzekeringen

 • Korting op je aanvullende zorgverzekering bij IZA, CZ of Menzis.
 • Tegemoetkoming van € 168 per jaar bij een schaal hoger dan het maximum van schaal 6. Tegemoetkoming van € 296 per jaar bij een schaal lager of gelijk aan het maximum van schaal 6.
 • Collectieve verzekering  arbeidsongeschiktheid via Loyalis.
 • Korting 'Via mijn werk'-verzekeringen (in samenwerking met Aon).

Vervoer

 • tijdelijke vergoeding woon-werkverkeer
 • NS-Business Card, bedrijfsauto of bedrijfsfiets voor dienstreizen

Ontwikkeling

 • introductieprogramma
 • ontwikkelgesprekken (het goede gesprek)
 • mogelijkheid voor functionele en persoonlijke ontwikkeling via de Kampen Online Leren academie
 • uitwisseling en kennisdelen binnen Talentenregio

Pensioen

 • aanmelding bij ABP
 • waardeoverdracht is mogelijk
 • mogelijkheid keuzepensioen vanaf 60 jaar
 • nabestaandenpensioen
 • aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen

Overig

 • tegemoetkoming in de verhuiskosten
 • personeelsvereniging
 • in overleg mogelijkheid tot flexibele werktijden tussen 6.00 en 22.00 uur
 • voorzieningen zoals een laptop of telefoon
 • thuiswerken mogelijk