default iconOrganisatiestructuur

Binnen de gemeente Kampen werken we samen in verschillende afdelingen. We werken niet binnen strak afgebakende domeinen maar we zoeken elkaar juist op in ons werk. Wil je weten welke afdelingen er zijn? Bekijk dan het overzicht op deze pagina of download het organisatieschema.

Organisatiestructuur

De gemeentelijke organisatie bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Bestuursadvisering (inclusief Stadsarchief en Stedelijk Museum)
 • Advies en bedrijfsvoering
 • Administratie en ondersteuning
 • Dienstverlening en informatie
 • Concerndirectie
 • Ruimtelijke realisatie
 • Fysieke leefomgeving
 • Gemeentewerken
 • Beleid fysiek domein
 • Beleid sociaal domein
 • Toegang sociaal domein
 • Inkomen en bedrijfsvoering sociaal domein

Heb je hulp nodig op het gebied van inkomen, werk of opvoeden?

Dan kom je terecht bij de collega’s van het sociaal domein. Zij zetten zich elke dag in op het gebied van werk, inkomen, jeugd, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en sport. Zij doen dit vanuit de afdelingen Beleid sociaal domein, Inkomen en bedrijfsvoering sociaal domein, Toegang sociaal domein.

Een nette en toegankelijke gemeente, daar werken we voor

We onderhouden bijvoorbeeld de plantsoenen, de stoepen en wegen. We zijn bezig met milieu en ruimtelijke ontwikkeling. En we zorgen voor het inzamelen van afval.

Ook houden we toezicht op bouwen en wonen, markten en havens, evenementen, terrassen, drank en horeca en parkeren. En we houden ons bezig met erfgoed en monumenten. Al deze taken worden gedaan door de collega’s van Gemeentewerken, Ruimtelijke realisatie, Fysieke leefomgeving en Beleid fysiek domein.

Wil je iets aanvragen? Of heb je een administratieve vraag?

Dan kom je terecht bij de collega’s die zich elke dag inzetten voor onze directe dienstverlening. Belangrijke onderdelen van de afdeling Dienstverlening en informatie zijn bijvoorbeeld het Klant Contact Centrum, Burgerzaken en Belasting en inning.

Zorgvuldig advies voor het beste resultaat

Bij bijna alle onderwerpen waar de gemeente bij betrokken is zijn er collega’s die met je meedenken. Zij zorgen samen met jou voor het beste resultaat voor inwoners, ondernemers en bestuur. Dit zijn bijvoorbeeld de collega’s van Bestuursadvisering, Financiën, Juridische zaken en Communicatie. Ook het Stadsarchief en Stedelijk Museum Kampen horen bij de gemeentelijke organisatie en vallen onder de afdeling Bestuursadvisering.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen