Huishoudelijk afval

De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

Beschrijving

Iedereen produceert huishoudelijk afval. Veel afval wordt gescheiden ingezameld. Dit wordt gedaan met huishoudelijk afval dat gerecycled wordt of dat schadelijk is voor het milieu. 

Als u afval goed scheidt, dan heeft u minder restafval. Daardoor bespaart u geld. Ook helpt u het milieu te beschermen. De afvalsoorten die u gratis kunt aanbieden:

 • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
 • glas
 • papier
 • klein chemisch afval (kca)
 • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)
 • textiel

Kosten

In de gemeente Kampen betaalt u per jaar een vast bedrag per perceel (vastrecht) in combinatie met een tarief per keer dat u huishoudelijk restafval aanbiedt (grijze container of ondergrondse restafvalcontainer). Voor 2024 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Vastrecht

Het vastrecht is per perceel: € 182,76

Variabel tarief

Voor de inzameling van gft, pmd, glas, papier en klein chemisch afval betaalt u geen kosten.

Iedere keer dat u restafval aanbiedt wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

 • verzamelcontainer van 40 liter: € 1,90
 • afvalcontainer van 140 liter: € 6,65
 • afvalcontainer van 240 liter: € 11,40

Overige kosten

 • nieuwe afvalpas als de vorige bijvoorbeeld door verlies of diefstal verloren is gegaan: € 25,80
 • nieuwe afvalpas als de vorige bewoner de pas niet heeft ingeleverd: € 25,80 (te betalen door de vorige bewoner)
 • omwisselen van een container: € 63,11
 • extra container: € 63,11 (maximaal 1 extra gft-container per huishouden)
 • zelf ophalen of omwisselen van een container bij de gemeentewerf: € 17,99
 • omwisselen van een container na verhuizing of als geen container is aangetroffen op het nieuwe adres: gratis
 • container kapot of vermist buiten de ophaaldag (bijvoorbeeld door brand, vernieling, diefstal): € 110,07 (180 of 240 liter).

Contact

Kijk op www.mijnafvalwijzer.nlexterne-link-icoon voor de ophaaldagen of gebruik de afvalwijzerapp. Grofvuil kunt u inleveren bij Recycling Kampen. De gemeente Kampen kan het ook bij u ophalen. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038.

Meer informatie