Afvalkosten betalen

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Beschrijving

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de heffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst of containers van de gemeente. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij regelen zelf de inzameling van hun afval.

De afvalstoffenheffing in de gemeente Kampen bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel (vastrecht) is voor ieder huishouden gelijk. Het variabele deel is afhankelijk van hoe vaak u afval aanbiedt.

U kunt via belasting.kampen.nlexterne-link-icoon zien hoe vaak u restafval aangeboden heeft. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Dit overzicht wordt wekelijks bijgewerkt op woensdag. U ziet hier de gegevens tot en met de week ervoor. Op belasting.kampen.nlexterne-link-icoon vindt u ook uw aanslag afvalstoffenheffing.

Aanvragen

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

 • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

Wilt u meer informatie? U kunt een e-mail sturen naar heffing@kampen.nl.

Voorwaarden

Verhuist u binnen de gemeente Kampen? U ontvangt dan geen nieuwe aanslag voor het vastrecht. De oorspronkelijke aanslag geldt ook voor het nieuwe adres. De kosten voor het door u aangeboden afval betaalt u na afloop van het belastingjaar.

Kosten

In de gemeente Kampen betaalt u een vast bedrag per perceel in combinatie met een tarief per keer dat u huishoudelijk afval aanbiedt. Voor 2024 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Vastrecht

 • Het vastrecht is per perceel : € 182,76

Variabel tarief

Iedere keer dat u afval aanbiedt wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

Bij gebruik containers:

 • container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft): gratis
 • container of plastic zak voor plastic, metaal en drankenkartons (pmd): gratis
 • container voor papier: gratis
 • container van 140 liter voor restafval: € 6,65
 • container van 180 liter voor restafval: € 8,55
 • container van 240 liter voor restafval: € 11,40

Bij gebruik van de afvalpas:

 • verzamelcontainer voor restafval van 40 liter: € 1,90

Overige kosten

 • nieuwe afvalpas als de vorige bijvoorbeeld door verlies of diefstal verloren is gegaan: € 25,80
 • nieuwe afvalpas als de vorige bewoner de pas niet heeft ingeleverd: € 25,80 (te betalen door de vorige bewoner)
 • omwisselen van een container: € 63,11
 • extra container: € 63,11
 • zelf ophalen of omwisselen container bij de gemeentewerf: € 17,99
 • omwisselen naar een ander formaat container direct na verhuizing of als geen container is aangetroffen op het nieuwe adres: gratis
 • container kapot of vermist buiten de ophaaldag (bijvoorbeeld door brand, vernieling, diefstal): € 110,07 (180 of 240 liter).

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

U kunt ook via belasting.kampen.nlexterne-link-icoon bezwaar maken tegen de aanslag. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Wet en regelgeving